Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2016

Dětské hřiště Gerská 22 – 24

Do blízkosti stávajícího pískoviště za domem Gerská 22 byly umístěny dětské herní prvky – trampolína, houpačka, kolotoč, dvojhrazda a pružinové houpadlo, čímž vzniklo na základě podnětu místních obyvatel menší dětské hřiště.   pokračovat

Chodník k Duhovému hřišti – Nýřanská ulice

Koncem měsíce října byla dokončena stavba  tří nových  úseků asfaltových chodníků v Nýřanské ulici v celkové délce 236 m. Chodníky navazují a doplňují stávající komunikační síť chodníků v této oblasti. Součástí stavby bylo odstranění betonové konstrukce nepoužívaného bazénu, schodiště v blízkosti bazénu a železobetonové… pokračovat

Oprava chodníků v areálu odloučeného pracoviště 7. mateřské školy Plzeň, Žlutická 2

V průběhu prázdnin byly v areálu odloučeného pracoviště 7. mateřské školy ve Žlutické ul. opraveny stávající chodníky, které byly již ve velmi špatném technickém stavu.  pokračovat

Oprava oplocení 81. MŠ a 46. MŠ

Postupně každý rok je opraveno oplocení objektu jedné z mateřských škol. Vždy se jedná o kompletní výměnu plotových dílců a provedení opravy podezdívky. Koncem prázdnin byla dokončena kompletní oprava oplocení v délce 243 m areálu 81. mateřské školy v Břeclavské ul. Jednalo se o výměnu plotových dílců, vrátek a vrat,… pokračovat

Stavební úpravy v pavilonu č. 4 a hospodářského pavilonu v objektu 87. MŠ

Stavba byla realizována ve velmi krátkém čase v letních prázdninových měsících červenec – srpen 2016. Stavba zahrnovala úpravu prostorů v přízemí pavilonu č. 4 k využití pro klasickou třídu mateřské školy o kapacitě 25 dětí a úpravu prostorů v hospodářském pavilonu pro umístění vířivého bazénu a infrasauny a potřebného… pokračovat

Parkoviště a hřiště Manětínská 10

Jako největší stavba v oblasti parkovišť byla na letošní rok naplánována výstavba parkoviště v Manětínské 10. Vlastní parkoviště zahrnuje 64 parkovacích stání včetně příjezdové komunikace, veřejného osvětlení a odvodnění. V sousedství vzniklo ještě víceúčelové sportovní hřiště s asfaltovým povrchem, které svým provedením umožní… pokračovat