Městský obvod Plzeň 1

Připravované akce

Projektová příprava - Parkoviště Tachovská 17, Plzeň

Jedná se o záměr rozšíření stávajícího parkoviště na pozemku parc. č. 1878/35 v k.ú. Bolevec o 15 nových kolmých parkovacích míst, která by svým umístěním zasahovala do krajní části pozemku parc. č. 1878/34 v k.ú. Bolevec, a nové umístění kolmých parkovacích míst v max. možném počtu (4-5) u boční části domu Tachovská… pokračovat

Projektová příprava – Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2, Plzeň

V roce 2018 byl Útvar koncepce a rozvoje m. Plzně požádán vedením MO Plzeň 1 o návrh nového uspořádání  prostoru „školkového“ areálu Žlutická 2. Zmíněný areál prošel v posledních desetiletích řadou změn, které měly vliv na jeho uspořádání. Mezi základní požadavky na návrh patřilo jasné vymezení a úprava veřejného prostoru s řešením… pokračovat

Výstavba nového objektu PALUBA – JEZÍRKO, ulice V Lomech v Plzni, kat. území Bolevec

V loňském roce byla provedena demolice objektu BACARDI V Lomech 13 u Košuteckého jezírka, který byl dlouhodobě nevyužíván z důvodu havarijního stavu a jeho uzavření. Demolici zajišťovala SVSMP.ÚKRMP již zpracoval v rámci zjišťovací studie návrh možného řešení výstavby nového objektu, který byl nazván „PALUBA-JEZÍRKO“. Tento nový… pokračovat

Stavební úpravy kuchyně 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení

Projekt řeší modernizaci stávající kuchyně a přilehlých prostor. V současné době je v kuchyni nefunkční vzduchotechnika a elektroinstalace je v havarijním stavu. Dispoziční řešení provozu kuchyně je vzhledem k dnešní době rovněž nevyhovující. Nově budou provedeny veškeré rozvody elektroinstalace, teplé a studené vody,… pokračovat

Stavební úpravy kuchyně 87. MŠ, Komenského 46, Plzeň, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení

Projekt řeší modernizaci stávající kuchyně a přilehlých prostor. V současné době je ve stávající kuchyni nefunkční vzduchotechnika a elektroinstalace je v havarijním stavu. Dispoziční řešení provozu kuchyně je vzhledem k dnešní době rovněž nevyhovující. Nově budou provedeny veškeré rozvody elektroinstalace, teplé a studené… pokračovat

Parkovací místa před 87. MŠ v Komenského ulici

Tento projekt respektuje Koncepci dopravní obslužnosti mateřských a základních škol na území MO Plzeň 1, kterou zpracoval v 10/2017 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně.Předmětem projektu je vybudování 12 podélných parkovacích míst pro závoz dětí do mateřské školy. Podélná parkovací stání jsou navržena o rozměru 5,75 x 2,00 m s povrchem… pokračovat

Louka za školou, Plzeň – Vinice

V roce 2018 zahájil MO Plzeň 1 participační projekt revitalizace vnitrobloku Brněnská - Sedlecká, který se nazývá „Vnitroblok Vinice – Louka za školou“. Ve spolupráci se spolkem Pěstuj prostor a MAKAI atelier byl realizován sociologicko-architektonický průzkum a veřejné projednání. V období 06-07/2018 proběhla dotazníková anketa (on-line… pokračovat

Parkoviště Sokolovská 90 - 106

Řešené území se nachází mezi domy Sokolovská 90, 102 – stávající asfaltová komunikace  vč. chodníku a mezi domy Sokolovská 86 – 88 a 104 – 106 – stávající asfaltové parkoviště. Komunikace, parkovací stání i přilehlé chodník mají asfaltový povrch značně poškozený. Obyvatelé se potýkají s nedostatkem parkovacích míst.Projektová… pokračovat

Projektová studie : Stavební úpravy Pittnerovy ulice, Plzeň

V roce 2019 bylo zadáno zpracování studie stavebních úprav Pittnerovy ulice. Hlavním důvodem zadání zpracování této studie je skutečnost, že Pittnerova ulice není součástí projektu „Silniční systém v oblasti Roudné“, jehož zadavatelem je Odbor investic Magistrátu m. Plzně. Stávající stav Pittnerovy ulice je v poměrně špatném stavu, není zde… pokračovat

Parkovací místa pro potřeby 34. ZŠ v Gerské ulici

Tento projekt byl zpracován v souladu se závěry Koncepce dopravní obslužnosti mateřských a základních škol na území MO Plzeň 1, kterou zpracoval v říjnu roku 2017 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. pokračovat

Stavební úpravy areálu bývalého minigolfu - Manětínská 30

Příprava obnovy vnitrobloku Manětínská - Rabštejnská postoupila do další fáze. Na základě podnětů a připomínek občanů ze společného plánovacího setkání byl zpracován návrh architektonické studie. pokračovat


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany