Městský obvod Plzeň 1

Připravované akce

Výstavba objektu pro dětskou skupinu se sportovním zaměřením u Košuteckého jezírka

Městský obvod Plzeň 1 má aktuálně zpracovanou projektovou dokumentaci k výstavbě objektu kavárny „PALUBA–JEZÍRKO". Jedná se o projekt,… pokračovat

Ferrata u Třemošenského rybníka

Ferrata u Třemošenského rybníka

Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 125 ze dne 4. 5. 2023 schválilo účelový investiční převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do… pokračovat

Obnova veřejného prostranství v ulici Majakovského

Obnova veřejného prostranství v ulici Majakovského

Předmětem této obnovy je volný prostor mezi bytovým domem Majakovského 2-16, komunikací Lidická a Boleveckou základní školou. pokračovat

Výstavba nového pavilonu 81. MŠ, Břeclavská 12, Plzeň

Stávající objekt 81. mateřské školy, Břeclavská 12 je typickou sídlištní budovou s výškou 2. NP a provoz MŠ byl zahájen v roce 1989.&… pokračovat

Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25 – 39, Plzeň

Jedná se o projekt revitalizace vnitrobloku Sokolovská mezi domy 25 – 39. pokračovat

Parkoviště Tachovská 17, Plzeň

Parkoviště Tachovská 17, Plzeň

Jedná se o záměr rozšíření stávajícího parkoviště na pozemku parc. č. 1878/35 v k.ú. Bolevec o 15 nových kolmých parkovacích míst,… pokračovat

Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2, Plzeň

Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2, Plzeň

V roce 2018 byl Útvar koncepce a rozvoje m. Plzně požádán vedením MO Plzeň 1 o návrh nového uspořádání  prostoru „školkového“ areálu… pokračovat

Výstavba nového objektu PALUBA – JEZÍRKO, ulice V Lomech v Plzni, kat. území Bolevec

Výstavba nového objektu PALUBA – JEZÍRKO, ulice V Lomech v Plzni, kat. území Bolevec

V loňském roce byla provedena demolice objektu BACARDI V Lomech 13 u Košuteckého jezírka, který byl dlouhodobě nevyužíván z důvodu… pokračovat

Parkoviště Sokolovská 90 - 106

Parkoviště Sokolovská 90 - 106

Řešené území se nachází mezi domy Sokolovská 90, 102 – stávající asfaltová komunikace vč. chodníku a mezi domy Sokolovská 86 – 88 a 104 –… pokračovat

Stavební úpravy Pittnerovy ulice, Plzeň

Stavební úpravy Pittnerovy ulice, Plzeň

V roce 2019 bylo zadáno zpracování studie stavebních úprav Pittnerovy ulice. Hlavním důvodem zadání zpracování této studie byla skutečnost, že… pokračovat

Další oficiální zprávy týkající se současných událostí v Plzni najdete na stránce aktuální zprávy z Plzně