Městský obvod Plzeň 1

Připravované akce

Stavební úpravy areálu bývalého minigolfu - Manětínská 30

Příprava obnovy vnitrobloku Manětínská - Rabštejnská postoupila do další fáze. Na základě podnětů a připomínek občanů ze společného plánovacího setkání byl zpracován návrh architektonické studie. pokračovat

Regenerace vnitrobloku Soklovská 106 - 130

Tato projektová dokumentace navazuje a je v souladu se zpracovaným projektem  „Regenerace sídliště Plzeň – Lochotín“ (Architektonické studio Hysek, s. r. o., 11/2017), schváleným dne 24. 5. 2018 Usnesením ZMP č. 214. Dle tohoto projektu se jedná o část etapy A Sokolovská – sever, část A3.  Dokumentace řeší úpravu veřejného… pokračovat

Vnitroblok Krašovská

Fáze projektu a časový harmonogramDotazníkové šetření –> / 05-07 2015Projekt otevře dotazníková anketa, jejímž účelem je oslovit co nejširší skupinu obyvatel a zjistit její názory a návrhy na úpravu prostranství. Dotazníky budou k dispozici ve zpravodaji Plzeňská jednička, v sídle úřadu městského obvodu a na webových… pokračovat