Městský obvod Plzeň 1

Připravované akce

Regenerace vnitrobloku Sokolovská 25 – 39, Plzeň

Jedná se o projekt revitalizace vnitrobloku Sokolovská mezi domy 25 – 39. pokračovat

Cyklotraily u Seneckého rybníka

V lokalitě u Seneckého rybníka (pozemek parc.č. 2929/1, k.ú. Bolevec) by měly vzniknout dvě cca dvoukilometrové trasy cyklotrailů, pro které byl v současné době zpracován koncept projektové dokumentace. Trasy s rozdílnou obtížností budou vedeny v okrajové části lesa podél průseku, který vymezuje ochranné pásmo el. vedení. Trasy cyklotrailů… pokračovat

Louka za školou, Plzeň – Vinice

Jedná se o projekt revitalizace vnitrobloku Hodonínská - Brněnská - Sedlecká, který se nazývá „Vnitroblok Vinice – Louka za školou“. Primárním zájmem je zlepšit podmínky pro trávení volného času místních obyvatel. V rámci projektu bude řešeno zejména: potřeba regulace pohybu psů, zkvalitnění mobiliáře,  zastínění stávajícího… pokračovat

Parkoviště Tachovská 17, Plzeň

Jedná se o záměr rozšíření stávajícího parkoviště na pozemku parc. č. 1878/35 v k.ú. Bolevec o 15 nových kolmých parkovacích míst, která by svým umístěním zasahovala do krajní části pozemku parc. č. 1878/34 v k.ú. Bolevec, a nové umístění kolmých parkovacích míst v max. možném počtu (4-5) u boční části domu Tachovská… pokračovat

Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2, Plzeň

V roce 2018 byl Útvar koncepce a rozvoje m. Plzně požádán vedením MO Plzeň 1 o návrh nového uspořádání  prostoru „školkového“ areálu Žlutická 2.Zmíněný areál prošel v posledních desetiletích řadou změn, které měly vliv na jeho uspořádání. Mezi základní požadavky na návrh patřilo jasné vymezení a úprava veřejného prostoru s řešením… pokračovat

Výstavba nového objektu PALUBA – JEZÍRKO, ulice V Lomech v Plzni, kat. území Bolevec

V loňském roce byla provedena demolice objektu BACARDI V Lomech 13 u Košuteckého jezírka, který byl dlouhodobě nevyužíván z důvodu havarijního stavu a jeho uzavření. pokračovat

Stavební úpravy kuchyně 87. MŠ, Komenského 46, Plzeň, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení

Projekt řeší modernizaci stávající kuchyně a přilehlých prostor. V současné době je ve stávající kuchyni nefunkční vzduchotechnika a elektroinstalace je v havarijním stavu. Dispoziční řešení provozu kuchyně je vzhledem k dnešní době rovněž nevyhovující. Nově budou provedeny veškeré rozvody elektroinstalace, teplé a studené… pokračovat

Parkoviště Sokolovská 90 - 106

Řešené území se nachází mezi domy Sokolovská 90, 102 – stávající asfaltová komunikace vč. chodníku a mezi domy Sokolovská 86 – 88 a 104 – 106 – stávající asfaltové parkoviště. Komunikace, parkovací stání i přilehlé chodník mají asfaltový povrch značně poškozený. Obyvatelé se potýkají s nedostatkem parkovacích míst.Projektová dokumentace… pokračovat

Stavební úpravy Pittnerovy ulice, Plzeň

V roce 2019 bylo zadáno zpracování studie stavebních úprav Pittnerovy ulice. Hlavním důvodem zadání zpracování této studie byla skutečnost, že Pittnerova ulice není součástí projektu „Silniční systém v oblasti Roudné“, jehož zadavatelem je Odbor investic Magistrátu m. Plzně. Stávající stav Pittnerovy ulice je v poměrně špatném stavu, není zde… pokračovat