Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2020

Psí loučka v Parku U Bazénu

Psí loučka v Parku U Bazénu

V prosinci r. 2020 vznikla v horní části Parku U Bazénu psí loučka. Oplocením výšky 1,2 m z plotových dílů 3D PVC byla pro psí loučku vymezena obdélníková část pozemku o rozměrech 19 x 28 m. Oplocený prostor je doplněn mobiliářem – čtyřmi lavičkami, odpadkovým košem na psí exkrementy se zásobníky na sáčky a dvěma betonovými psími… pokračovat

Prameny na Roudné – nová tůňka

Prameny na Roudné – nová tůňka

V posledních letech se z krajiny vytrácí voda a je nezbytné ji tam opět vrátit a zadržet. Jedním ze způsobů, jak k tomuto zadržování přispět, je i budování tzv. "svejlů" – příkopů, prohlubní, struh, průlehů či malých tůněk. Městský obvod Plzeň 1 se též rozhodl zlepšit zadržování vody v krajině, tentokrát v lokalitě… pokračovat

Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130 dokončena

Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130 dokončena

Počátkem prosince byla dokončena investiční akce MO Plzeň 1 nesoucí název „Regenerace sídliště Plzeň – Lochotín, vnitroblok Sokolovská 106 – 130, I. etapa“. Stavební práce na této akci započaly v květnu. pokračovat

Proměna vnitrobloku Krašovská

Proměna vnitrobloku Krašovská

Jedná se o celkovou kultivaci veřejného prostoru v zastavěné části mezi obytnými domy Krašovská, Toužimská, Žlutická a frekventovanou komunikací Studentská. pokračovat

Stavební úpravy kuchyně 7. MŠ, Kralovická 35, Plzeň, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení

Stavební úpravy kuchyně 7. MŠ, Kralovická 35, Plzeň, včetně umístění odlučovače tuků a dodávky gastronomického zařízení

V průběhu letních měsíců (červen – srpen) proběhla rekonstrukce kuchyně včetně přilehlých prostor v 7. MŠ, na pracovišti v Kralovické 35. Od září letošního roku se dětem ze 7. MŠ v Kralovické ulici budou vařit obědy ve zcela nové kuchyni s moderní vzduchotechnikou a elektroinstalací, která před výměnou odpovídala parametrům 80.… pokračovat

Levé odbočení z ulice Na Chmelnicích do ulice Kotíkovská

Levé odbočení z ulice Na Chmelnicích do ulice Kotíkovská

V září 2020 byla dokončena stavba s názvem „Levé odbočení z ulice Na Chmelnicích do ulice Kotíkovská“, na kterou byl dne 24. 9. 2020 vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Jedná se o úpravu komunikace Na Chmelnicích, ze které je odpojovacím pruhem provedeno odbočení do Kotíkovské ulice. Stavbu realizovala společnost CETINA a KENAUR… pokračovat

Stavební úpravy pavilonu č. 3 v areálu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň

Stavební úpravy pavilonu č. 3 v areálu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň

V průběhu letních měsíců červenec – srpen 2020 proběhly stavební úpravy pavilonu č. 3 v areálu 91. MŠ, Jesenická 11 v Plzni, kde došlo k zateplení objektu včetně zrušení lodžií a k výměně oken a vstupních dveří do stávajících otvorů. Rovněž byla zateplena střešní konstrukce, kde byla realizována extenzivní zelená střecha,… pokračovat

Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň

Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň

V průběhu letních měsíců červenec – srpen 2020 proběhly stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň. Realizace stavby spočívala v zateplení objektů včetně zrušení lodžií, ve výměně oken a vstupních dveří do stávajících otvorů a v zateplení střech. V důsledku posunu lodžií byla demontována a následně… pokračovat

Oprava  venkovních teras v mateřských školách

Oprava venkovních teras v mateřských školách

Oprava venkovních teras v mateřských školách byla jedna z prvních zahájených akcí letošního roku. Jednalo se o vybourání stávajících keramických dlaždic včetně podkladních vrstev v  7. MŠ, 60. MŠ, 90. MŠ a 91. MŠ. Původní dlažba, která vlivem povětrnostních podmínek praskala a odlepovala se, byla nahrazena kvalitní betonovou… pokračovat

Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou – ulice 28. října

Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou – ulice 28. října

Stavební úpravy tohoto úseku Zručské cesty vymezeného ulicemi Nad Řekou a 28. října spočívají v provedení dvoupruhové komunikace s povrchem z asfaltového betonu včetně příslušných podkladních vrstev s jednostranným chodníkem z betonové zámkové dlažby. Součástí stavebních úprav bude úprava křižovatky s místní komunikací… pokračovat

Herní plocha SmartSoft na dětském hřišti v Brněnské ulici

Herní plocha SmartSoft na dětském hřišti v Brněnské ulici

V dubnu byla dokončena realizace nové dopadové plochy pod stávajícími dětskými prvky na dětském hřišti v Brněnské ulici na sídlišti Vinice. pokračovat

Chodník v ul. Pod Všemi svatými

Chodník v ul. Pod Všemi svatými

V dubnu byly dokončeny práce na stavbě chodníku v ulici Pod Všemi svatými. Jednalo se o úsek chodníku od bytového domu Pod Všemi svatými 48 až po komunikaci K Nivě. pokračovat

Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130

Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106 - 130

Tato projektová dokumentace navazuje a je v souladu se zpracovaným projektem  „Regenerace sídliště Plzeň – Lochotín“ (Architektonické studio Hysek, s. r. o., 11/2017), schváleným dne 24. 5. 2018 Usnesením ZMP č. 214. Dle tohoto projektu se jedná o část etapy A Sokolovská – sever, část A3.  Dokumentace řeší úpravu veřejného… pokračovat


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany