Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2018

Instalace vzduchotechnických rekuperačních jednotek 87. MŠ, Komenského 46, Plzeň- DOKONČENO

Instalace vzduchotechnických rekuperačních jednotek 87. MŠ, Komenského 46, Plzeň- DOKONČENO

V objektu 87. MŠ byla v minulosti provedena revitalizace mateřské školy v rozsahu zateplení obvodového a střešního pláště a výměna oken. Toto řešení snížilo energetickou náročnost objektů, ale mělo za následek zvýšení koncentrace CO2 v jednotlivých učebnách. Z tohoto důvodu proběhla v roce 2018 v objektu 87. mateřské… pokračovat

Komunikační úpravy Tachovská ul. 61 – 71, Plzeň - DOKONČENO

Komunikační úpravy Tachovská ul. 61 – 71, Plzeň - DOKONČENO

Koncem roku 2018 byla dokončena stavba „Komunikační úpravy Tachovská ul. 61 – 71, Plzeň“. Záměrem stavebních úprav této části komunikace bylo usměrnit parkování osobních vozidel do parkovacích zálivů po pravé straně Tachovské ul. a zároveň zvýšit bezpečnost chodců. Z betonové dlažby zde bylo vybudováno 11 podélných parkovacích zálivů a 12… pokračovat

Bezbariérový přístup do pavilonu I a III v objektu 87. MŠ, Komenského 46 - DOKONČENO

Bezbariérový přístup do pavilonu I a III v objektu 87. MŠ, Komenského 46 - DOKONČENO

V roce 2018 byla dokončena investiční akce „ Bezbariérové přístupy do pavilonů I a III v objektu 87. MŠ v Plzni, Komenského 46“. Tyto pavilony nebyly v minulosti bezbariérově přístupné. Přístup je řešen pomocí nových asfaltových ramp podél stávajících pavilonů. Tyto rampy jsou v mírném spádu a jsou vyústěny na podestách… pokračovat

Chodník Gerská, Kralovická - DOKONČENO

Chodník Gerská, Kralovická - DOKONČENO

V srpnu byla dokončena stavba chodníku u křižovatky ulic Gerská a Kralovická. Nový chodník šířky 1,50 m má asfaltový povrch a spojuje stávající parkoviště s chodníkem v Kralovické ul.po dokončení stavby pokračovat

Chodník u domu Tachovská 87 - DOKONČENO

Chodník u domu Tachovská 87 - DOKONČENO

Počátkem měsíce srpna byla dokončena stavba chodníku u domu Tachovská 87 v Plzni. Součástí stavby bylo i odstranění stávající betonové plochy (dříve sušáky). Nový chodník šířky 1,50 m má asfaltový povrch a navazuje na stávající cestní síť.foto po dokončení stavby pokračovat

Úprava přechodu a parkovacích stání u křižovatky ulic Kaznějovská, Nýřanská - DOKONČENO

Úprava přechodu a parkovacích stání u křižovatky ulic Kaznějovská, Nýřanská - DOKONČENO

V polovině srpna byly dokončeny stavební úpravy přechodu a parkovacích stání u křižovatky ulic Kaznějovská a Nýřanská. Cílem úprav byla zejména úprava (zkrácení délky) stávajícího přechodu pro chodce, úpravy parkovacích stání u křižovatky ulic Kaznějovská, Nýřanská (vzniklo 7 podélných parkovacích stání na úkor zeleně podél části… pokračovat