Městský obvod Plzeň 1

Dotace

Dotace je poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 za účelem podpory rozvoje činností nekomerčního, neziskového  a obecně prospěšného charakteru. Dotace jsou poskytovány na základě předložené žádosti (žádost je vždy součástí vypsaného dotačního programu) doručené ve vypsaném termínu jednotlivých dotačních programů po jejím posouzení a schválení v orgánech MO Plzeň 1.

Poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1, které obsahují veškeré podmínky pro poskytnutí dotací, a zákonem č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Přidělené finanční prostředky budou vybraným žadatelům uvolněny po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a po následném předložení řádného vyúčtování.
Podrobnější informace o dotačním programu, vyplňování žádosti o dotaci či vyúčtování sdělí Finanční odbor ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň, kanc. č. 212, 2. patro.

Dotační programy 2019

  1. Oblast sportu (SP)
  1. Sociální oblast (SOC)

Kontakt:
Irena PříhodováIng. Lucie Levová
Finanční odbor – dotaceFinanční odbor 
tel.: 378 036 178, 727 974 167tel.: 378 036 077, 602 286 237
e-mail: prihodova@plzen.eue-mail: levova@plzen.eu
Zástup v nepřítomnosti:
Ing. Jitka Pojarová
vedoucí Finančního odboru
tel. 378 036 070
e-mail: Pojarova@plzen.eu

Dokumenty ke stažení:

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace
Pokyny k vyúčtování dotace 

Závěrečná zpráva a vyúčtování 

Žádost o poskytnutí dotace

Poslední aktualizace: 9. 4. 2019, Šárka Bachmannová