Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2022

Doplnění dětského přírodního hřiště do prostoru parku Krašovská

Doplnění dětského přírodního hřiště do prostoru parku Krašovská

Jedná se o doplnění přírodního hřiště do revitalizovaného vnitrobloku Krašovská. K tomuto záměru přistoupil městský obvod na základě vysoké poptávky rodičů malých dětí, kteří se opakovaně vyjadřovali, že v rámci této regenerace území je vybudováno málo herních ploch.Architekt původního projektu „Proměna vnitrobloku Krašovská“ navrhl řešení,… pokračovat

Výstavba multifunkčního hřiště u pavilonu č. 3 v areálu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň

Výstavba multifunkčního hřiště u pavilonu č. 3 v areálu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň

V roce 2020 byly provedeny stavební úpravy pavilonu č. 3 – zateplení fasády, výměna oken, nová zelená střecha a oprava stávající venkovní terasy. V roce 2021 byly u tohoto pavilonu č. 3 zrekonstruovány kompletně vnitřní prostory. Městský obvod Plzeň 1 v roce 2022 ještě vybuduje pro děti mateřské školy chodník ze zámkové dlažby… pokračovat

Pumptrack Plaská ul.

Pumptrack Plaská ul.

V lokalitě za konečnou tramvaje č. 1 při Plaské ulici (pozemek parc.č. 3197/87, k.ú. Bolevec) vznikly dva vzájemně propojené okruhy pumptracku se skill centrem. Pumptrack je uzavřený okruh pro jízdu na kole, koloběžce, skateboardu či odrážedle. Jedná se o dráhu s asfaltovým povrchem s vlnami a klopenými zatáčkami, které umožňují… pokračovat

Stavební úpravy areálu bývalého minigolfu - Manětínská 30

Stavební úpravy areálu bývalého minigolfu - Manětínská 30

Příprava obnovy vnitrobloku Manětínská - Rabštejnská postoupila do další fáze. Na základě podnětů a připomínek občanů ze společného plánovacího setkání byl zpracován návrh architektonické studie. pokračovat

Rozšíření aktivit sportovního hřiště Sokolovská – areál Gymnázia Fr. Křižíka

Rozšíření aktivit sportovního hřiště Sokolovská – areál Gymnázia Fr. Křižíka

Jedná se o stávající víceúčelové hřiště v uzavřeném a oploceném areálu gymnázia. pokračovat

Změna způsobu užívání vířivých van v mateřských školách – 7.MŠ, 60. MŠ, 81. MŠ, 87. MŠ a 91. MŠ

Změna způsobu užívání vířivých van v mateřských školách – 7.MŠ, 60. MŠ, 81. MŠ, 87. MŠ a 91. MŠ

MO Plzeň 1 má do své správy Statutem města Plzně svěřeny objekty mateřských škol. pokračovat

Parkovací místa před 87. MŠ v Komenského ulici

Parkovací místa před 87. MŠ v Komenského ulici

Tento projekt respektuje Koncepci dopravní obslužnosti mateřských a základních škol na území MO Plzeň 1, kterou zpracoval v 10/2017 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. pokračovat

Oplocení stávajícího dětského hřiště Tachovská 37-39

Oplocení stávajícího dětského hřiště Tachovská 37-39

Počátkem měsíce června bylo vybudováno oplocení stávajícího dětského hřiště v Tachovské ulici 37-39 na pozemku parc. č. 1878/48 v katastrálním území Bolevec. pokračovat

Parkovací místa na pozemku parc. č. 1626/3, k.ú. Bolevec, v Gerské ulici v Plzni

Parkovací místa na pozemku parc. č. 1626/3, k.ú. Bolevec, v Gerské ulici v Plzni

Tento projekt byl zpracován v souladu se závěry Koncepce dopravní obslužnosti mateřských a základních škol na území MO Plzeň 1, kterou zpracoval v říjnu roku 2017 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně. pokračovat