Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2017

Parkovací stání Manětínská 10-12

Parkovací stání Manětínská 10-12

Realizací této stavby vzniklo 17 kolmých parkovacích stání před bytovými domy Manětínská or.č. 10 a 12, která nahradila stávající podélné parkování. Parkovací místa jsou provedena s povrchem z betonové zámkové dlažby. V rámci stavby došlo k posunutí chodníku š. 2,25 m blíže k objektům a k úpravě míst pro přecházení.… pokračovat

Chodník Brněnská, Sedlecká

Chodník Brněnská, Sedlecká

Byla provedena stavba nového chodníku v délce 90 m v místě stávajícího průšlapu v travnaté ploše mezi Sedleckou a Brněnskou ulicí v blízkosti 7. ZŠ a MŠ. Chodník v šířce 1,50 m má povrch z betonové zámkové dlažby.Stav před realizacíStav po realizaci pokračovat

Chodník Břeclavská 10

Chodník Břeclavská 10

Byla provedena stavba nového chodníku v délce 50 m od obytného domu Břeclavská č. or. 10 k průchodu v domě Břeclavská č. or. 4 ve směru k zastávce MHD. Chodník v šířce 1,50 m je proveden z asfaltového betonu.Stav před realizacíStav po realizaci  pokračovat

Chodník Kaznějovská 1 - 3

Chodník Kaznějovská 1 - 3

Během letních měsíců byl realizován asfaltový chodník v zelené ploše, v místě průšlapu, o délce cca 25 m u domu Kaznějovská  č. or. 1, 3, který navazuje na stávající síť chodníků.Stav před realizacíStav po realizaci  pokračovat

Parkoviště v Ledecké a Dolejší ulici

Parkoviště v Ledecké a Dolejší ulici

Koncem listopadu byla dokončena stavba parkoviště u domu Ledecká 10 a rozšíření parkovacích stání u křižovatky ulic Ledecká a Dolejší v Plzni včetně přeložky veřejného osvětlení. Celkem bylo realizováno 18 parkovacích stání, dále bylo provedeno místo pro přecházení včetně souvisejících úprav chodníku a dvě plochy pro kontejnery.Stav… pokračovat

Parkoviště Elišky Krásnohorské 38 - 42

Parkoviště Elišky Krásnohorské 38 - 42

Bylo provedeno rozšíření parkovací plochy v úseku domů El. Krásnohorské or.č. 38 – 42 na úkor zatravněných pásů, jejichž částečným zrušením bylo stávající šikmé parkování rozšířeno o 9 nových parkovacích míst. Parkovací místa mají povrch z asfaltového betonu. Součástí stavby byla přeložka trasy veřejného osvětlení.Stav před realizacíStav… pokračovat

Parkoviště Majakovského 1 - 7

Parkoviště Majakovského 1 - 7

Během letních prázdnin byly v  Majakovského ulici vybudovány parkovací zálivy s kapacitou 4 parkovacích míst podél domů Majakovského č. or.  1 - 7, čímž došlo k legalizaci parkování v této části ulice.Stav před realizacíStav po realizaci  pokračovat

Parkoviště Sokolovská 34 - 40

Parkoviště Sokolovská 34 - 40

Realizací této stavby vzniklo 18 nových kolmých parkovacích stání před objekty v ulici Sokolovská 34 - 40, která nahradila podélné parkování s částečným stáním na chodníku. Parkovací místa jsou provedena s povrchem z betonové dlažby. V rámci stavby došlo k posunutí chodníku v šířce 2,00 m s povrchem z asfaltového… pokračovat

Komunikační úpravy Západní ulice

Komunikační úpravy Západní ulice

 V Západní ulici byly dokončeny stavební úpravy  komunikace, jejichž cílem bylo vyřešit způsob ranního doprovodu školáků do blízké základní školy.  Vznikla jednosměrná místní obslužná komunikace včetně šikmých parkovacích stání a podélných parkovacích míst pro zastavení systému K+R. Součástí stavby byly úpravy chodníků, míst… pokračovat