Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2015

Další drobné akce

Další drobné akce

Instalace zabezpečovacího zařízení v objektech mateřských škol a doplnění dětských hřišť. pokračovat

Dokončená stavba parkoviště Sokolovská 60-72

Dokončená stavba parkoviště Sokolovská 60-72

Dokončena stavba parkoviště v Sokolovské ulici před domy or.č. 60-72, kde se stávající podélná parkovací místa nahradila 57 kolmými místy. pokračovat

Odstranění občanské vybavenosti vnitrobloků

Odstranění občanské vybavenosti vnitrobloků

Odstranění již nepotřebných betonových ploch občanské vybavenosti vnitrobloků ulic Brněnská, Bzenecká a vnitroblok ul. Žlutická. pokračovat

Chodníky u 91. MŠ, Jesenická ul.

Chodníky u 91. MŠ, Jesenická ul.

Dokončen chodník v délce 180 m, který vznikl v místech průšlapů podél oplocení 91. MŠ a u 34. ZŠ směrem od Jesenické ke Gerské ulici. pokračovat

Chodník v ul. Nad ZOO

Chodník v ul. Nad ZOO

Chodník u komunikace mezi parkovištěm a vchodem do ZOO o celkové délce 190 m s asfaltovým povrchem. pokračovat

Oprava oplocení areálu 91. MŠ, Jesenická 11

Oprava oplocení areálu 91. MŠ, Jesenická 11

Dokončena kompletní oprava oplocení areálu 91. mateřské školy o celkové délce 417 m. pokračovat

Dětské hřiště na Vinicích poblíž domu Strážnická 15

Dětské hřiště na Vinicích poblíž domu Strážnická 15

V druhé polovině srpna byla dokončena oprava víceúčelového sportovního hřiště na Vinicích ve vnitrobloku poblíž domu Strážnická 15. pokračovat

Stavební úpravy komunikace Kleisslova, Dělnická

Stavební úpravy komunikace Kleisslova, Dělnická

Začátkem srpna byla dokončena již několik let odkládaná akce stavebních úprav ulic Kleisslova, Dělnická. pokračovat

Oprava stávající zpevněné plochy v areálu 7. MŠ, Kralovická 35

Oprava stávající zpevněné plochy v areálu 7. MŠ, Kralovická 35

Oprava poškozeného povrchu asfaltové zpevněné plochy před hospodářským pavilonem 7. MŠ. pokračovat

Stavební úpravy pavilonu „OS Motýl“, Žlutická 2

Stavební úpravy pavilonu „OS Motýl“, Žlutická 2

V průběhu července a srpna proběhla další z investičních akcí, která se tentokrát týkala stavebních úprav v objektu v užívání o.s. Motýl v areálu Žlutická 2. pokračovat

Stavební úpravy v 34. ZŠ, Gerská ul.

Stavební úpravy v 34. ZŠ, Gerská ul.

Uvedení do původního stavu prostor 34. ZŠ, kde se provozovaly dvě třídy MŠ v rámci 91. MŠ pokračovat

Dětské hřiště Sokolovská 110

Dětské hřiště Sokolovská 110

Nový prostor dětského hřiště s herními prvky v Sokolovské ulici. pokračovat

Dětské hřiště K Stráži

Dětské hřiště K Stráži

Dokončeny terénní úpravy vč. mobiliáře dětského hřiště v ul. K Stráži, které bylo osazeno herními prvky již koncem roku 2014. pokračovat

Chodník v ul. Pod Všemi svatými

Chodník v ul. Pod Všemi svatými

Vybudování standardního chodníku v části této ulice u sportovního areálu TJ Prazdroj až k rodinným domům v ulici K Nivě. pokračovat