Městský obvod Plzeň 1
Úvod Úřad a samospráva Úřad městského obvodu Úřad městského obvodu Plzeň 1

Úřad městského obvodu Plzeň 1

alej Svobody 60
323 00 Plzeň 23

Mgr. Barbora Koželuhová, tajemnice ÚMO Plzeň 1

tel: +420 378 036 005

Telefonní seznam

Návštěvní doba úřadu 

 

Pondělí  8:00 - 17:00 hodin
Úterý po předchozí domluvě
Středa   8:00 - 17:00 hodin
Čtvrtek  po předchozí domluvě
Pátek po předchozí domluvě


Úřad městského obvodu plní úkoly obce a pověřeného obecního úřadu v přenesené působnosti, není-li Statutem, jiným právním předpisem města nebo zákonem stanoveno jinak. Úřad dále pomáhá radě a zastupitelstvu obvodu v zabezpečování samostatné působnosti města obvodu svěřené a plní úkoly, které mu zastupitelstvo nebo rada města uložily; pomáhá rovněž výborům zastupitelstva a komisím rady v jejich činnosti.

Podle pokynů rady a zastupitelstva rovněž řídí organizační složky města městským obvodem zřízené nebo k němu přiřazené rozhodnutím zastupitelstva nebo rady města. Podle pokynů rady a zastupitelstva obvodu spolupracuje rovněž s příspěvkovými organizacemi města a jinými právnickými osobami městem majetkově ovládanými, je-li jejich úkolem podle rozhodnutí zastupitelstva města pomoc obvodům v zabezpečování činností v působnosti obvodu.

 

Poslední aktualizace: 1. 11. 2023, Šimanová Klára