Městský obvod Plzeň 1

Smlouvy

Dotační smlouvy MO Plzeň 1 zveřejněné dle § 10d zákona 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Poslední aktualizace: 22. 2. 2016, Šárka Bachmannová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany