Městský obvod Plzeň 1

Závěrečný účet

Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření městského obvodu souhrnně zpracovávají do dílčího závěrečného účtu a účetní závěrky. Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 1  za rok 2017 byl schválen usnesením ZMO Plzeň 1 č. 462 ze dne 11. 4. 2018.

Dílčí závěrečný účet obsahuje:

  • Rozbor hospodaření
  • Finanční vypořádání
  • Fondy
  • Finanční vypořádání MŠ
  • Přehled vyúčtování poskytnutých dotací
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

SCHVÁLENÝ DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 1 ZA ROK 2017

SCHVÁLENÝ DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 1 ZA ROK 2016

 

Poslední aktualizace: 26. 4. 2018, Šárka Bachmannová