Městský obvod Plzeň 1

Závěrečný účet

Závěrečný účet

Dílčí závěrečný účet městského obvodu Plzeň 1  za rok 2018 byl schválen usnesením ZMO Plzeň 1 č. 64 ze dne 10. 4. 2019 v souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2018

Dílčí závěrečný účet obsahuje:

  • Rozbor hospodaření
  • Finanční vypořádání
  • Fondy
  • Finanční vypořádání MŠ
  • Přehled vyúčtování poskytnutých dotací
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření


Schválený Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2017

Schválený Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2016

 

Poslední aktualizace: 15. 4. 2019, Šárka Bachmannová