Městský obvod Plzeň 1

Závěrečný účet

Dílčí závěrečný účet  MO Plzeň 1 za rok 2016, byl schválen usnesením ZMO Plzeň 1 č. 350, ze dne 12.4.2017 a v souladu s § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech  územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů podléhá zveřejněním na internetových stránkách ÚSC ve lhůtě do 30 dnů ode dne schválení.

Dílčí závěrečný účet obsahuje:

  • Rozbor hospodaření
  • Finanční vypořádání
  • Fondy
  • Finanční vypořádání MŠ
  • Přehled vyúčtování poskytnutých dotací
  • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

SCHVÁLENÝ DÍLČÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET MO PLZEŇ 1 ZA ROK 2016

 

Poslední aktualizace: 21. 4. 2017, Šárka Bachmannová