Městský obvod Plzeň 1

Rozpočet MO Plzeň 1

Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019

V souladu s ustanovením § 11 odst. 3 a § 3 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje MO Plzeň 1 návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 - 2022.

Občané se mohou k návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 a ke střednědobému výhledu rozpočtu v letech 2020 - 2022 vyjádřit písemně, a to do 30. 11. 2018 na adresu Úřadu městského obvodu Plzeň 1, Finanční odbor, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň nebo ústně na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 3. 12 . 2018.

Návrh rozpočtu příspěvkových organizací MO Plzeň 1 na rok 2019

Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2018

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021, byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 420 dne 6. 12. 2017. 

Schválený  rozpočet mateřských škol MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021

Rozpočet MO Plzeň 1 v uplynulých letech:

 

 

Poslední aktualizace: 27. 11. 2018, Šárka Bachmannová