Městský obvod Plzeň 1

Rozpočet MO Plzeň 1

 

Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2023

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 1 na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2024 - 2026 byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 26 ze dne 7. 12. 2022.

 

 

 

Rozpočet MO Plzeň 1 v uplynulých letech:

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 8. 12. 2022, Bc. Veronika Punčochářová