Městský obvod Plzeň 1

Rozpočet MO Plzeň 1

Rozpočet MO Plzeň 1 v roce 2018

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021, byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 420 dne 6. 12. 2017. 

Schválený  rozpočet mateřských škol MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021

Rozpočet MO Plzeň 1 v uplynulých letech:

 

Poslední aktualizace: 9. 2. 2018, Šárka Bachmannová