Městský obvod Plzeň 1

Rozpočet MO Plzeň 1

Rozpočet MO Plzeň 1 v roce 2017

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021, byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 420 dne 6. 12. 2017. 

Schválený  rozpočet mateřských škol MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2021

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 1 a střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2020, byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č.309  dne 7. 12. 2016.

Rozpočet MO Plzeň 1 v uplynulých letech:

 

Poslední aktualizace: 17. 1. 2018, Šárka Bachmannová