Rozpočet MO Plzeň 1

MO Plzeň 1 má rozpočet na letošní rok schválený ZMO Plzeň 1

 

Návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020

 Schválený rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2019

Rozpočet Městského obvodu Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020 - 2022, byl schválen usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 31 dne 3. 12. 2018.

 

Rozpočet MO Plzeň 1 v uplynulých letech: