Transparentní úřad

Úřad městského obvodu Plzeň 1 je otevřený a vstřícný k občanům.
Poskytujeme co nejvíce informací o své činnosti.
Aktivně zveřejňujeme doklady o rozhodování a zacházení se svěřeným majetkem a veřejnými prostředky.
Pravidelně ověřujeme, že veškeré postupy jsou srozumitelné a jednoduché.
Výsledky našeho jednání jsou takto transparentní a všem přístupné.