Městský obvod Plzeň 1

Zvukový záznam ZMO

Indexovaný zvukový záznam a výsledky hlasování ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
2019
 4.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 10.04.2019Zvukový záznamVýsledky hlasování