Městský obvod Plzeň 1

Výbory Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva MO Plzeň 1

Předseda:Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
Kamil Mašek
Jaroslav Stroukal
Hynek Krupka
MUDr. Lukáš Prajka
Ing. Stanislav Rauch
Mgr. Lukáš Nečas
JUDr. Martin Holý
Mgr. Magdaléna Daňková
Ing. Jiří Rezek, Ph.D.
Zdeněk Šefčík

 

Poslední aktualizace: 11. 9. 2019, Šárka Bachmannová