Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2011

Chodník Sokolovská x Studentská - STAVBA DOKONČENA!

únor 2011 - stav před stavbou

Ve Studentské ulici od autobusové zastávky MHD č. 30 byl směrem k bytovým domům v Sokolovské ulici velmi frekventovaný „průšlap“, který jednak hyzdil zelenou plochu, navíc zpevněním této 50 m dlouhé trasy asfaltovým povrchem došlo k zlepšení přístupu tamních obyvatel k zastávce MHD.

Parkoviště u objektu ÚMO Plzeň 1 - STAVBA DOKONČENA!

únor 2011 - stav před stavboučervenec 2011 - stav po dokončení
Dne 2. května 2011 byly zahájeny zemní práce na realizaci parkoviště u budovy ÚMO Plzeň 1. Práce probíhaly v měsíci květnu a červnu. V průběhu měsíce července bude předáno do užívání 32 zcela nových parkovacích stání, včetně 2 stání pro tělesně postižené osoby. MO Plzeň touto stavbou přispěl ke zlepšení situace v oblasti parkování v okolí budovy ÚMO Plzeň 1. Před dokončením tohoto parkoviště museli klienti úřadu často parkovat v přilehlých ulicích, event. na parkovišti obchodního centra na protilehlé straně křižovatky.

Parkoviště u Bolevecké základní školy, nám. Odboje  - STAVBA DOKONČENA!

   
únor 2011 - stav před stavboukvěten 2011 - stavba dokončena
U zadního traktu tělocvičny Bolevecké ZŠ přibylo koncem jara 13 kolmých stání nejen pro obyvatele místní lokality, ale i pro návštěvníky tělocvičny, kteří zejména v odpoledních hodinách blokují svými vozidly vjezdy do přilehlých rodinných domů a vznikají zde časté, zcela zbytečné dopravní problémy. Těchto několik nových parkovacích možností tuto situaci zcela jistě vylepší.

 
Parkoviště Strážnická -  STAVBA DOKONČENA!
únor 2011 - stav před stavbou
O kritické situaci v oblasti parkování na Vinicích ví snad každý místní obyvatel. Proto se snažíme využít každý, byť sebemenší volný pozemek, který vybudování nového parkoviště umožní, využít. Proto bylo i do letošního plánu zařazeno další parkoviště, tentokrát ve Strážnické ul. u č. or. 38, kde vzniklo v podzimních měsících 16 nových parkovacích stání.

Komunikace Senecká ul. – 2. etapa -  STAVBA DOKONČENA!
únor 2011 - stav před stavbou
V návaznosti na loňský rok, kdy byla realizována 1. etapa stavebních úprav této ulice, jsmev letošním roce pokračovali druhou etapou, v úseku mezi ulicemi Vančurova – Nárožní – Řepová. Tak jako v předchozí etapě  i zde měnila Vodárna a.s.  Plzeň vodovod a kanalizaci. Na tyto sítě zhruba od června navázal MO Plzeň 1 se stavebními úpravami povrchů formou obytné zóny z betonové dlažby, zálivy se zelení a výsadbou nových stromů. Nové veřejné osvětlení bylo rovněž součástí této stavby.

Stavební úpravy 60. MŠ, Manětínská 37 -  STAVBA DOKONČENA!
únor 2011 - stav před stavbouzáří - 2011 - fota z dokončené stavby
Již mnohaletou dobrou tradicí se staly stavební úpravy v oblasti mateřských škol. V posledních pěti letech byla v každém roce zrekonstruována jedna mateřská škola, takže v letošním roce proběhly stavební úpravy již na šesté z nich! Stavba proběhla standardně v době letních prázdnin a zahrnovala jako u předchozích mateřských škol zateplení, výměnu oken, nové střechy a vyzdění spojovacích chodeb ve třech pavilonech. Kromě stavebních úprav proběhly i úpravy interiérů – obklady, dlažby, WC apod. Rovněž byly obnoveny asfaltové cesty uvnitř areálu mateřské školy.

Stavební úpravy části MŠ ve Žlutické ulici - STAVBA DOKONČENA!

Část objektu ve Žlutické ulici byla zrekonstruována a ve spolupráci s Biskupstvím plzeňským zde vznikla jedna zcela nová třída s kompletním zázemím, včetně sociálního zařízení a venkovním oploceným hřištěm. Součástí stavby bylo i zařízení novým nábytkem, vybavenou kuchyní a dalšími náležitostmi.

Rozšíření parkoviště v Krašovské ul. u č. 6 a 16 - STAVBA DOKONČENA!

Začátkem srpna byly zahájeny práce na rozšíření parkoviště v Krašovské ul. u č. 6 a 16. Stávající parkoviště bylo rozšířeno tak, že v konečné podobě na něm je 145 parkovacích stání. V souvislosti s výstavbou byly upraveny chodníkové trasy, včetně bezbariérových úprav a byly provedeny přeložky zemních kabelů. Dokončení a předání díla do užívání proběhlo na konci října 2011.
Náhradní výsadba stromů byla provedena začátkem listopadu 2011.

Kontejnerová stání - STAVBA DOKONČENA!

I v letošním roce jsme opravili dalších 8 kontejnerových stání. Tentokrát byla stání opravena v ul. E. Krásnohorské a Sokolovské. Byly odstraněny stávající zrezivělé ocelové přístřešky, opraven povrch i obrubníky. Takto upravená stání umožnila umístění nejenom nádob na komunální, ale i na separovaný odpad či bio odpad. Akce proběhla na přelomu měsíců října a listopadu 2011. V trendu oprav kontejnerových stání budeme pokračovat i v roce 2012.

  

 Bezpečnostní kamery - DOKONČENO!

Na základě dlouhodobých vyhodnocení statistik v oblasti zejména majetkové trestné činnosti, vytipovává MO Plzeň 1 ve spolupráci s Městskou policií a Policií ČR místa s jejím vyšším výskytem a instaluje zde kamerové systémy, které jsou přímo napojeny na pracoviště Městské policie. Vzhledem k tomu, že se tento systém hlídání, zejména parkovišť, nejednou osvědčil, byly tak jako v loňském roce instalovány další nové kamerové systémy na území našeho obvodu, tentokrát na bytových domech Gerská 10, Plaská 27 a Sokolovská 108 a v max. rozsahu monitorují zejména přilehlá parkoviště.

 

Poslední aktualizace: 5. 12. 2011, Šárka Bachmannová