Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2009

Plán VIV na rok 2009

Parkové cesty a chodníky –  v této oblasti bylo v návrhu vycházeno z některých míst na území obvodu, kde části chodníků zcela chybí a kde dochází k poměrně velkému pohybu pěších mimo zpevněné chodníky a cesty.

Parkoviště – v roce 2009 je navrhována realizace 2 menších parkovišť v Rabštejnské ul.

V oblasti komunikací se bude pokračovat v rekonstrukci ulic na Bílé Hoře. V roce 2009 lze na základě zpracované projektové dokumentace realizovat ulici Nad Beranovkou, což je i v souladu se závěry jednání, která proběhla v průběhu roku 2008 mezi zástupci Bílé Hory a vedením MO Plzeň 1. Dalšími akcemi souvisejícími s komunikacemi a zejména s  bezpečností silničního provozu je vybudování dvou zpomalovacích prahů. Jeden je  situován v Rabštejnské, druhý pak v Toužimské ulici.

Již tradicí se staly stavební úpravy v oblasti mateřských školek.V roce 2009 přichází v úvahu realizace stavebních úprav na 91. MŠ v Jesenické ulici, kde dojde k výměně  oken, dveří, zateplení fasády a opravě střech  na čtyřech pavilonech, které využívá školka. Do oblasti mateřských školek je dále zahrnuta kompletní oprava oplocení 60. MŠ v Manětínské ulici, který je ve velmi špatném technickém stavu, vč. sloupků a podezdívky. Rovněž je nutné opravit sociální zařízení v 29. MŠ v Lidické ul., kde hrozí nebezpečí sankcí ze strany Krajské hygienické stanice, která stanovila termíny odstranění konkrétních nedostatků.

V rámci zabezpečení činnosti SDH Bílá Hora byla již před dvěma roky zařazena do předběžného plánu investic výstavba garáže pro hasební techniku. Její realizace však byla z finančních důvodů odložena. Priorita výstavby nové garáže nastala až v tomto období, protože v roce 2008 dostal SDH do užívání nový, moderně vybavený hasicí vůz.

Do plánu jsou zařazeny i prostředky určené na zpracování projektových dokumentací pro další období ve všech shora uvedených oblastech.

Posledním bodem plánu jsou finanční prostředky určené na opravy a údržbu, bez nichž by nebylo možné zabezpečit běžný provoz a opravy v rámci MO Plzeň 1 v roce 2009.

Ing. Milan Brecík
vedoucí investičního odboru ÚMO Plzeň 1

Parkové cesty, chodníkyTachovská ulice (u 1. základní školy)
Kralovická 33
ParkovištěRabštejnská 2 - 4
Rabštejnská 8 - 10
KomunikaceUlice Nad Beranovkou
Zpomalovací prah Toužimská 11
Zpomalovací prah Rabštejnská 63
Předškolní zařízeníStavební úpravy 91. MŠ, Jesenická 11
Oprava plotu 60. MŠ, Manětínská 37
Oprava sociálního zařízení 29. MŠ, Lidická 3
Požární ochranaGaráž pro hasební techniku v areálu SDH Bílá Hora

Rozšíření plánu stavebních akcí VIV a oprav MO Plzeň 1 v roce 2009

Rozšíření plánu stavebních akcí VIV a oprav na rok 2009 zahrnuje některé investiční akce a opravy, jež nemohly být zahrnuty do původního plánu vzhledem k nedostatku finančních prostředků. V průběhu letošního roku došlo v původně scháleném plánu VIV MO Plzeň 1 k finančním úsporám (v rámci výběrových řízení, i při realizaci). Tyto finanční prostředky mohou být využity na uvedené akce, které se do původního plánu z finančních důvodů nevešly.

KomunikaceSměrové značení ulic na chodnících
Zpomalovací prahy Špálova ul.
Úprava přechodu - garáže Kralovická
Předškolní zařízeníOpravy chodníků v 7. MŠ
Dětské hřiště v Manětínské ulici
Oprava dětského hřiště ve Strážnické ulici
Oprava dětského hřiště ve Žlutické ulici
OstatníOprava části kontejnerových stání na Košutce

Poslední aktualizace: 24. 5. 2010, Šárka Bachmannová