Městský obvod Plzeň 1

Investice za rok 2005

Tak jako v předchozím období, zahrnuje i v letošním roce plán stavebních akcí prioritní potřeby MO Plzeň 1, tedy bezesporu řešení nedostatku parkovacích míst. Další významnou stavbou r. 2005 je kompletní rekonstrukce povrchů Vančurovy ulice na Bílé Hoře, která dostane podobu obytné zóny. Zapomenuto nebude ani na budování nových chodníků tam, kde zcela chybí. V neposlední řadě bude pokračováno v osazování přístřešků na autobusových zastávkách MHD.

Celkové finanční prostředky určené na vlastní investiční výstavbu na rok 2005 mají hodnotu 16 700 tisíc Kč.

Parkové cesty, chodníky Sokolovská (u ESSA)
Tachovská
Komenského
Elišky Krásnohorské
Lidická
Na Roudné
Parkoviště Sokolovská
Studentská
Kaznějovská
Sokolovská (u pošty 23)
Elišky Krásnohorské
Komunikace Vančurova ulice - Bílá Hora
Přístřešky MHD konečná zastávka autobusu č. 33, 40; v Krašovské, ul. Na Roudné, Na Chmelnicích

Poslední aktualizace: 25. 5. 2010, Šárka Bachmannová