Městský obvod Plzeň 1

Park U Bazénu

20230810_lavicky_park_u_bazenu (2)
Park U Bazénu, místo k odpočinku a relaxaci. Foto: ÚMO Plzeň 1

Park U Bazénu, dříve Centrální park, je hlavním veřejným prostranstvím lochotínského sídliště. Rozprostírá se v těžišti celého souboru na přibližně obdélném půdorysu mezi Sokolovskou a Komenského ulicí. Jeho vznik úzce souvisí s realizací sídliště, které bylo vybudováno podle návrhu autorů vedených Zbyňkem Tichým a Miloslavem Sýkorou v sedmdesátých letech minulého století jako první část tzv. Severního Předměstí. Samotný park byl dokončen až na počátku osmdesátých let.

Prostranství od počátku sloužilo – a slouží dodnes – především k odpočinku a rekreaci obyvatel sídliště. Jeho charakter do značné míry odpovídá obvyklému pojetí ploch sídlištní zeleně. Většinu jeho povrchu tvoří travnaté plochy křižované několika mlatovými cestami, jen krajní partie parku a některé z cest lemují stromy. Hranice prostranství nejsou zřetelně vymezené, park tak na několika místech volně navazuje na travnaté plochy, které obklopují okolní panelové domy.

Do bezprostředního okolí parku, klidné zóny vzdálené ruchu Karlovarské i Lidické třídy, autoři kromě několika sestav bytových domů situovali i většinu občanské vybavenosti souboru. K severní a jižní hraně prostranství umístili dva rozlehlé školní areály (v současnosti zde sídlí Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, základní umělecká škola a 31. základní škola) a k západnímu okraji plavecké centrum s krytým i venkovním bazénem, otevřené v polovině osmdesátých let. V souladu s dobovým diskurzem se součástí parku stala i menší umělecká díla. Před vchodem do bazénu byla osazena kovová plastika od výtvarnice Miloslavy Skalické a mezi stromy v severní části parku našel své místo památník Lidice varují!, připomínající 40. výročí vyhlazení obce nacisty.

Po více než dvě desítky let neprošel park většími změnami. Teprve při celkové obnově prostranství v letech 2005–2008 vznikla v jeho centrální části oválná zpevněná plocha a původní nepravidelné cesty byly uspořádány symetricky. Před vchodem do 31. ZŠ také přibylo dětské hřiště a ve východní části parku venkovní kluziště. V roce 2015 se obyvatelé obvodu veveřejné anketě vyjádřili pro změnu názvu prostranství na park U Bazénu.

20230627_detsky_den_aneb_hura_na_prazdniny (27)
Tak to vypadalo v červnu 2023 na dětském dni v parku U Bazénu. Na snímku klaunka Pepina obklopená přítomnými dětmi. Foto: ÚMO Plzeň 1

Zdroj textu: Plzeňský architektonický manuál

Poslední aktualizace: 31. 1. 2024, Vejvodová Miroslava