Městský obvod Plzeň 1
Úvod Život v obvodu Sport a volný čas Dětská hřiště Přehled dětských hřišť na území MO Plzeň 1

Přehled dětských hřišť na území MO Plzeň 1

Na území městského obvodu Plzeň 1 se nachází velké množství pískovišť, dětských hřišť a sportovišť, o která se stará Úřad městského obvodu Plzeň 1. Údaje o údržbě a nákladech na opravy a pořízení nových prvků naleznete níže včetně přehledu a fotografií jednotlivých hřišť a sportovišť.

V pískovištích (nikoli v dopadových plochách pod herními prvky) je pravidelně 1x ročně prováděna výměna písku vhodného typu a složení s kombinací desinfekčního zásahu o vrstvě min. 30 cm, a to za písek červený nebo bílý (dle stávající barvy písku v pískovišti), v souladu s podmínkami vyhlášky č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch a dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. V roce 2023 proběhla výměna písku v období měsíců květen – červen. V roce 2024 je taktéž plánována na období měsíců duben – červen, v závislosti na počasí.

Strážníci Městské policie průběžně kontrolují pískoviště a dětská hřiště detektorem kovů pro zjištění přítomnosti nebezpečných předmětů. 4 x ročně je na všech zařízeních dětských hřišť a sportovišť prováděna odborná technická kontrola a 1 x ročně hlavní technická kontrola. 

Náklady na opravy a údržbu herních a sportovních zařízení včetně nákladů na kontroly zařízení hřišť a sportovišť:

2015    972 586,50 Kč
2016    602 291,30 Kč
2017      1 618 999 Kč
2018     495 758,00 Kč
2019    698 873,93 Kč
2020 2 594 275,60 Kč
2021 1 457 689,33 Kč
2022 2 296 550,70 Kč
2023 1 604 605,37 Kč


Náklady na pořízení nových herních a sportovních prvků:

2015 2 347 583,30 Kč
2016    992 004,50 Kč
2017    100 324,00 Kč
2018    588 196,00 Kč
2019     874 857,65 Kč
2020  1 219 052,21 Kč
2021 6 094 171,77 Kč
2022 3 530 900,94 Kč
2023    639 978,68 Kč

 

Přehled dětských hřišť na území Městského obvodu Plzeň 1 se seznamem dětských herních prvků umístěných v jednotlivých lokalitách

DH Lochotín
Ledecká 37
 • Pružinové houpadlo
 • Točidlo
 • Herní věž

Alej Svobody 46
 • Pískoviště
 • Pružinové houpadlo

Alej Svobody 39

 

V roce 2022 byla odstraněna již dožitá malá herní sestava se skluzavkou.

 

 • Pružinové houpadlo
 • Vahadlová houpačka
 • Pískoviště

Sokolovská 147
 • Dvojhoupačka
 • Nízkopodlažní kolotoč
 • Jehlan
 • Lanovka

Komenského 5

 

V říjnu r. 2020 byl z důvodu špatného technického stavu odstraněn herní prvek „přelézačka“ a na toto místo byla naistalována workoutová sestava, jejíž pořizovací hodnota činí 76 tis. Kč. Součástí instalace byla i úprava dopadové plochy. 

Počátkem roku 2022 byla ze stejného důvodu vyměněna vahadlová houpačka. Prvek byl pořízen v ceně 23 tis. Kč.

 • Dvojhoupačka
 • Nízkopodlažní kolotoč
 • Pružinové houpadlo
 • Pískoviště
 • Workoutová sestava
 • Vahadlová houpačka

park U Bazénu

 

V roce 2015 byla vyměněna velká herní sestava a přidána herní sestava pro nejmenší děti.

V roce 2016 byl odstraněn basketbalový koš "Vodník"

V roce 2019 bylo kompletně opraveno oplocení, cena opravy: 248 tis. Kč.

V roce 2022 byla vyměněna dvojhoupačka v hodnotě 65 tis. Kč.

Na počátku roku 2023 bylo odstraněno pružinové houpadlo.

 • Dvojhoupačka
 • Lanová pyramida
 • Točidlo
 • Herní sestava se skluzavkou
 • Pružinové dvojhoupadlo
 • Houpačka pro nejmenší
 • Vahadlová houpačka
 • Pískoviště
 • Pryžové špalíky
 • Herní sestava pro nejmenší

park U Bazénu - DH u GFK

V listopadu r. 2020 byl na hřiště přidán interaktivní herní prvek pro nejmenší - počítadlo.

V roce 2023 byla z důvodu nevyhovujícího technického stavu odstraněna sestava se skluzem.

 • Pískoviště
 • Horolezecká stěna mini
 • Prolézací tunel 
 • Houpačka hnízdo
 • Interatkivní prvek pro nejmenší

Sokolovská 110

V roce 2020 byla v rámci akce "Regenerace sídliště Plzeň - Lochotín, vnitroblok Sokolovská 106-130, I. etapa" na přilehlou travnatou plochu umístěna nerezová svahová skluzavka a stávající hřiště bylo zčásti oploceno nerezovým plotem a doplněno betonovými sedáky.

Koncem roku 2021 byl u svahové skluzavky proveden zpevněný celoprobarvený sportovní vodopropustný povrch EPDM s modelací terénu sloužící jako schodiště na jedné straně skluzavky a na druhé straně opatřený lezecími úchyty. Cena této úpravy činila 299 tis. Kč.

 • Trampolína
 • Provazový kolotoč
 • Pískoviště
 • Váha do pískoviště
 • Pružinové houpadlo
 • Houpačka pro nejmenší
 • Herní sestava pro nejmenší
 • Cvičící prvek pro doprovod
 • Balanční prvek pro 2 děti
 • Svahová skluzavka
Sokolovská 106

Workoutová sestava byla pořízena v roce 2020 v rámci investiční akce "Regenerace sídliště Plzeň - Lochotín, vnitroblok Sokolovská 106-130, I. etapa".

 • Workoutová sestava
alej Svobody 36
 • Domeček s pískovištěm
 • svahová skluzavka
 • závěsná houpačka
Elišky Krásnohorské 22

 

V roce 2023 byla z důvodu nevyhovujícího technického stavu odstraněna herní sestava se skluzavkou.

 • Pískoviště
 • Pružinové houpadlo
 • Vahadlové houpadlo

 

Sokolovská 21-23 (nad OC Družba)

 • Pískoviště
 • Lanový kolotoč
 • Malá skluzavka se žebříkem
 • Houpačka hnízdo
 • Vahadlová houpačka
Sportoviště Komenského 7 (asfaltový povrch)

 

V roce 2022 došlo k výměně stolu na stolní tenis, pořizovací hodnota prvku: 32 tis. Kč.

 • Stůl na stolní tenis
 • Koše na basketbal
 • Házenkářské branky
Sportoviště Sokolovská 37 (asfaltový povrch)
 • Házenkářské branky
Sportoviště Sokolovská 49 (asfaltový povrch)
 • Volejbalové tyče
 • Basketbalové koše
Sportoviště Sokolovská 61 (asfaltový povrch)
 • Házenkářské branky
Sportoviště Sokolovská 73 (asfaltový povrch)

 

V roce 2016 byly vyměněny staré hokejbalové branky za basketbalové koše.

 • Basketbalové koše
 • Pískoviště
 • Stůl na stolní tenis
 
DH Bolevec
Nýřanská 34

 

V roce 2021 byl ke stávajícímu pískovišti osazen betonový stůl na stolní tenis v hodnotě  43 560 Kč.

 • Pískoviště
 • Stůl na stolní tenis
Tachovská 15

 

V červenci 2022 byla odstraněna velká věž se skluzavkou a trojhrazda a na volné místo byla nainstalována věžová sestava v hodnotě 192 tis. Kč.

 • Dvojhoupačka
 • Věžová sestava
Tachovská 37-39

V roce 2022 bylo kolem herních prvků instalováno dřevěné oplocení v hodnotě 239 tis. Kč a došlo k výměně fit prvku na procvičování pasu, pořizovací hodnota prvku: 36 tis. Kč. V listopadu 2023 byl odstraněn nízkopodlažní kolotoč vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu.

 • Multifunkční herní sestava
 • Pískoviště domeček pro nejmenší
 • Fit prvek – surfovací zařízení
 • Fit prvek – procvičování pasu

Kaznějovská 33

V roce 2020 bylo vyměněno dožité pískoviště. 

Na DH Kaznějovská 33 byla počátkem roku 2024 likvidace herní sestavy „Loď“ vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu a na její místo byl pořízen lezecký a šplhací herní prvek s ocelovou konstrukcí a lanovými sítěmi, pořizovací cena 1 331 861,52 Kč.

 • Dvojhoupačka
 • Lezecký a šplhací herní prvek
 • Nízkopodlažní sedačkový kolotoč
 • Herní věž
 • Pískoviště
 • Vahadlová houpačka
 • Pružinové houpadlo
 • Herní tabule
 • Lezecká stěna

Kaznějovská 39 - sportoviště
 • Streetbalový koš
Kaznějovská 52
 • Šplhací sestava
 • Nízkopodlažní sedačkový kolotoč     
Kaznějovská 52 - sportoviště
 • 2x branka na házenou a malou kopanou s basketbalovým košem (hřiště z větší části oploceno)
 Nýřanská 20 – Duhové hřiště

 

V roce 2019 byla na volné místo, které vzniklo po odstranění věže se skluzavkou v roce 2018, osazena herní sestava. V roce 2020 proběhla kompletní oprava oplocení, cena opravy činila 177 744 Kč.

 •  Horolezecká stěna
 • Talíř na pružině
 • Herní sestava
U Jam 3 - sportoviště
 • Tyče na volejbal
U Jam 19
 • Herní věž se skluzavkou
 • Pískoviště
 • Dvojhoupačka
 • Houpačka hnízdo
 • Tunel s provazovým mostíkem
 • Horolezecká stěně mini

U Jam 22 - 24
 • Kolotoč
 • Vahadlová houpačka
Plaská 39

 

Počátkem roku 2022 byl vyměněn lezecký a šplhací prvek, pořizovací hodnota prvku: 34 tis. Kč.

V roce 2023 bylo z důvodu nevyhovujícího technického stavu odstraněno točidlo.

 • Skákací květinky
 • Vláček
 • Písečný vor
 • Herní sestava
 • Houpačka pro nejmenší
 • Lávka s kmitajícími trámky
 • Svahová skluzavka
 • Svahové lano s plošinou
 • Slon na pružině
 • Čtyřlístek na pružině
 • Stoupací houpačka
 • Pískoviště
Jesenická 1 - 3
 • Prolézací tunel
 • Závěsná houpačka hnízdo

Gerská 22 - 24
 • Zapuštěná trampolína
 • Kolotoč
 • Dvojhrazda
 • Pružinové houpadlo
 • Houpačka

Kaznějovská 47
 • Herní věžička pro nejmenší

Nýřanská 28 - 30  -sportoviště
 • 2 házenkářské branky

 
DH Vinice
Brněnská

V roce 2020 byla vyměněna herní sestava Racek a byla provedena nová dopadová plocha pod všemi herními prvky - původní pískové dopadové plochy byly kompletně nahrazeny barevnou polyuretanovou plochou.

V roce 2022 byl odstraněn lanový most, který byl již v nevyhovujícím technickém stavu, a na jeho místo byla osazena zemní trampolína a volný prostor byl doplněn barevnou lavicí na sezení. Pořizovací hodnota obou prvků činí celkem 126 tis. Kč.

 • Pískový stůl
 • Minitunel
 • Houpačka pro nejmenší
 • Dvojhoupačka
 • Herní věž
 • Pružina
 • Vahadlová houpačka
 • Herní minisestava
 • Sedačkový kolotoč
 • Prolézačka
 • Balanční můstek
 • Trampolína
 • 3D lavice na sezení
Nad ZOO

 

V roce 2020 byla na hřiště instalována kovová dvojhoupačka v ceně 70 tis. Kč.

V roce 2022 bylo odstraněno točidlo, které bylo již v nevyhovujícím technickém stavu a současně vyměněno kyvadlové točidlo v ceně 290 tis. Kč. 

Na DH Nad ZOO byla počátkem roku 2024 likvidace herní sestavy „Hrad s tunelem“ vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu a na její místo byla pořízení herní sestava se skluzavkou a lezeckými prvky, pořizovací cena  976 185,65 Kč.

 • Dvojhoupačka
 • Velká dvojhoupačka
 • Strážní koš
 • Herní sestava se skluzavkou a lezeckými prvky
 • Kyvadlové točidlo
 • Motorka
 • Hvězda
 • Sklápěč
Nad Zoo - sportoviště
 • Volejbalové sloupky
 • Basketbalové koše
 • Branky

Pálavská 64
 • Dvojhoupačka
 • Herní sestava
 • Pružinové houpadlo 2x
 • Pískoviště
 • Vahadlová houpačka
Bzenecká
 • Pružinové houpadlo
 • Závěsná houpačka
Bzenecká - sportoviště
 • 2x branka pro házenou a malou kopanou
Workoutové hřiště - Nad Zoo
 
DH Košutka
Kralovická 63-65

V roce 2020 proběhla výměna kolotoče.

V roce 2021 byla osazena sestava pro nejmenší děti „Minimondo růže“ v ceně 152 tis. Kč.

 • Dvojhoupačka
 • Herní věž
 • Nízkopodlažní kolotoč
 • Pískoviště
 • Pružinové houpadlo
 • Sestava pro nejmenší

Žlutická 1-7

 • Oblouková vahadlová houpačka
 • Lezecká sestava
 • Lanový kolotoč
 • Pískoviště

Sportoviště Žlutická 1 - 7

 

 • Basketbalový koš
 • Branky
Žlutická 56

 

V roce 2023 byla z důvodu nevyhovujícího technického stavu odstraněna malá věž se skluzavkou.

 • Dvojhoupačka
 • Nízkopodlažní kolotoč
 • Skákací deska
 • Stůl na stolní tenis 
 • Pískoviště
Turistická 12

 

V roce 2016 byla odstraněna herní věž.

 • Dvojhoupačka
 • Pružinové houpadlo
Kotíkovská 20

 

V roce 2022 byla z důvodu nevyhovujícího technického stavu odstraněna terénní skluzavka.

 • Prolézačka
 • Vahadlová houpačka
 • Provazová pyramida
 • Houpačka „hnízdo“
 • Dvojhoupačka
 • Lanovka
 • Dvojhrazda
 • Domeček
 • Pískoviště
 • Pružinové houpadlo 
Rabštejnská – vnitroblok A

 

Počátkem roku 2022 byla vyměněna závěsná houpačka (24 tis Kč), současně byla upravena dopadová plocha.

 • Dvojhoupačka
 • Pískoviště
 • Malá sestava se skluzem
 • Pružinové houpadlo
 • Domeček s tabulí
 • Houpačka vahadlová
 • Tunel
Rabštejnská – vnitroblok B

 

V roce 2022 bylo odstraněno točidlo, které bylo již v nevyhovujícím technickém stavu, a na jeho místo byla osazena mini houpačka v ceně 62 tis. Kč.

 • Mini houpačka
 • Prolézací sestava
 • Vrtulník dvoumístný     
Manětínská 11

 

 

V roce 2023 bylo z důvodu nevyhovujícího technického stavu odstraněno pružinové houpadlo.

 • Herní sestava se skluzavkou
 • Houpačka pro nejmenší
 • Houpačka „hnízdo“
 • Dvojhrazda
 • Pískoviště
 • Kolotoč
 • Dětský koš na basketbal
Studentská 75

 

V červenci 2022 byla odstraněna víceúčelová věž společně s domečkem, pružinovým houpadlem a dětským košem na basketbal. Následně došlo k instalaci polyfunkčního herního prvku, pískoviště a vahadlové houpačky v celkové hodnotě 234 tis. Kč.

 • Vahadlová houpačka
 • Pískoviště
 • Balanční můstek
 • Polyfunkční herní prvek
Sportoviště Manětínská 10 (asfaltový povrch, lajnování)

 

V roce 2021 došlo k výměně vandaly zničeného basketbalového koše, cena za výměnu: 30 tis. Kč.  

 • Házenkářské branky
 • Streetballový koš
Sportoviště Manětínská 12 (asfaltový povrch)
 • Tyče na nohejbal
 • Koš na basketbal
Sportoviště Manětínská 30 (asfaltový povrch)

 

Sportoviště bylo v roce 2023 revitalizováno, od dubna je opět přístupno veřejnosti.

 • Odbíjecí stěna
 • Koše na basketbal
 • Házenkářské branky

Manětínská 30
 • Svahová skluzavka
 • Lanový kolotoč
 • Lezecký model kovový
 • Lezecký model plastový
 • Stůl na stolní tenis 2 ks
Sportoviště Žlutická 56
 • Aréna - zábrany s brankou a basketbalovým košem
Sportoviště "Berlín"
 • Házenkářské branky
Hřiště Žlutická 39
 • pískoviště
 • herní sestava se skluzavkou
 • tunel prolézací
 • vahadlová houpačka
 • závěsná houpačka hnízdo
 • v roce 2017 bylo hřiště na základě požadavků občanů nově oploceno
Vnitroblok Krašovská - hřiště pro malé děti (EPDM povrch)

  

Hřiště bylo vybudováno v roce 2021 v rámci akce "Proměna vnitrobloku Krašovská", je tvořeno kruhovou plochou s jednolitým zvlněným povrchem z materiálu EPDM, plocha je ohraničena betonovým soklem, který je zčásti opatřen dřevěnými sedáky. Pořizovací cena tohoto hřiště činí celkem 737 tis. Kč.

 • skluzavka
 • prolézací tunel
 • pružinové houpadlo
 • pískoviště
Vnitroblok Krašovská - hřiště pro teenagery (EPDM povrch)

 
Hřiště pro teenagery v současné podobě.

Hřiště bylo realizováno v roce 2021 v rámci akce "Proměna vnitrobloku Krašovská", tvoří jej kruhová EPDM plocha, na které byla osazena kovová trubková konstrukce se zavěšenými herními prvky (houpačka jednoduchá, houpačka hnízdo, sítě, šplhací lano, slackline). Dne 9. 9. 2021 došlo k havárii kovové konstrukce, která byla kompletně odstraněna. Náprava stavu je řešena náhradou prvků, kdy na hřiště byly v červnu 2022 instalovány houpačkové konstrukce pro standardní houpačky se 2 sedáky a houpací hnízdo a do nově modelovaných boulí byl upevněn slacline. 

 • Trampolína
 • Houpačka se 2 sedáky
 • Houpačka hnízdo
 • Slackline
Vnitroblok Krašovská - sportovní hřiště

 

I toto hřiště bylo vybudováno v roce 2021 v rámci akce "Proměna vnitrobloku Krašovská", povrch tvoří kruhová EPDM plocha, hřiště je opatřeno mantinely a ochrannou sítí. Pořizovací cena hřiště činila 3 330 tis. Kč. Vedle hřiště jsou umístěny 2 betonové pingpongové stoly v hodnotě celkem 56 tis. Kč.

 • Branky
 • Koše na streetball
 • Volejbalové sloupky
 • 2 pingpongové stoly
Vnitroblok Krašovská - cvičební prvky

 

 

Tyto 4 cvičební prvky byly do prostoru vnitrobloku osazeny rovněž v rámci akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“. Pořizovací hodnota těchto prvků činí celkem 195 tis. Kč.

 • Surf
 • Twist
 • Váha
Vnitroblok Krašovská
- dětské hřiště přírodního charakteru

 

Herní plocha byla navržena architektem původního projektu „Proměna vnitrobloku Krašovská“ v trojúhelníkové části hlavního oblouku, vytvořené protínajícími se chodníky, v blízkosti objektu kavárny. Do plochy nepravidelného tvaru ohraničené plastovými obrubníky byly osazeny zejména dřevěné herní prvky. Plocha je vyplněna mulčovací kůrou. Pořizovací hodnota hřiště činí 1,7 mil. Kč.  

 • Stezka ze špalků
 • Chůdy
 • Provazová lávka
 • Pyramida
 • Velký kmen
 • Kamenná stezka
 
DH Roudná
Pod Všemi svatými

 

V prosinci 2021 byl instalován nový kovový kolotoč na stání v hodnotě 51 tis. Kč, počátkem roku 2022 došlo k výměně vahadlové houpačky v ceně 23 tis. Kč. V červenci 2022 došlo k odstranění herní sestavy se skluzavkou a dvojhoupačky a následné instalaci věžové sestavy v hodnotě 230 tis. Kč.

 • Pružinové houpadlo 2 x
 • Věžová sestava
 • Vahadlová houpačka
 • Pískoviště
 • Kolotoč
 • Houpačka "hnízdo"
 • Lanovka
 • Prolézací tunel
 • Lezecký prvek
Sportoviště Pod Všemi svatými
 • Streetbalový koš

Na Roudné 79

 

V roce 2023 došlo k výměně pružinového houpadla a závěsné houpačky.

 • Pískoviště
 • Herní sestava pro nejmenší
 • Tunel "medvěd"
 • Herní sestava se skluzavkou
 • 2x pružinové houpadlo
 • Dvojhoupačka
V Lužánkách

 

V roce 2023 došlo k revitalizaci dětského hřiště, při kterém byly z důvodu nevyhovujícího technického stavu odstraněny všechny herní prvky. Následně byly nainstalovány nové cvičící a herní prvky společně s novým mobiliářem v celkové hodnotě 290 tis. Kč.

• Herní sestava se    skluzavkou
• Fitness prvek Lyžování duo
• Pingpongový stůl

 

K Stráži
 • Dvojhoupačka
 • Herní sestava - dvojvěž
 • herní sestava - mašinka
 • Lanovka
 • Domeček
 • Houpadlo na pružině
 • Balanční prvek - kladina
 • Balanční prvek - můstek
 • Lezecký provazový prvek
 • Pískoviště
 • Pingpongový stůl
 • Fitness sestava

Na Poříčí
 • Skluzavka
 • Stolek květina
 • Trojhoupadlo
 • Houpadlo kůň
 • Sestava kladinek
 • Závěsná houpačka

Pod Záhorskem 29

Svahová skluzavka a lezecí rampa byly v r. 2020 na nové stanoviště přemístěny z DH Sokolovská 110.

 • Pískoviště
 • Svahová skluzavka
 • Lezecí rampa
 
DH Bílá Hora
TJ Plzeň
 • Dvojhoupačka
 • Pružinové houpadlo

 

Zručská cesta

Koncem roku 2021 byla na hřiště instalována zemní trampolína, pořizovací hodnota tohoto prvku činí 169 tis. Kč. V roce 2022 byl nainstalován stůl na stolní tenis v pořizovací hodnotě 32 tis. Kč.

 • Točidlo
 • Nízkopodlažní kolotoč
 • Dvojhoupačka
 • Pružinové houpadlo 2x
 • Pískoviště
 • Herní sestava
 • Vahadlová houpačka 2x 
 • zemní trampolína 
 • stůl na stolní tenis

 

DH ZAVADILKA
Pod Stráží

V roce 2023 bylo z důvodu nevyhovujícího technického stavu odstraněno pružinové houpadlo.

V roce 2022 byla vyměněna malá věž se skluzavkou v hodnotě 264 tis. Kč.

 • Dvojhoupačka
 • Pískoviště
 • Malá věž se skluzavkou
 • Nízkopodlažní kolotoč
 • Kladina
 • 2 fitness prvky (orbitrek, otáčedlo)
 • Řetězová lávka
 • Polezná pole
Pod Stráží - sportoviště
 • Tyče na nohejbal
 • Koše na basketbal

U Velkého rybníka 46 - 48, 109 - 113

 • Pískoviště 2x
 • Herní věž
 • Domeček se skluzavkou
 • Vahadlová houpačka
 • Sestava se skluzem

   

Poslední aktualizace: 16. 5. 2024, Šimanová Klára