Městský obvod Plzeň 1
Úvod Život v obvodu Dobrovolní hasiči

Dobrovolní hasiči

Na základě § 29 č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších změn a doplňků, zřizuje obec zřizovací listinou Jednotku sboru dobrovolných hasičů – JSDH.
Městský obvod Plzeň 1 zřizuje dvě jednotky sboru dobrovolných hasičů - JSDH Bolevec a JSDH Bílá Hora.
Počet jednotek je dán velikostí území a historickou tradicí fungujících Sborů dobrovolných hasičů – SDH, občanských sdružení. Z řad členů tohoto sdružení jmenuje starosta obce velitele Jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Dle § 68 zákona č.133/1985 Sb. Městský obvod Plzeň 1 jednotky sboru dobrovolných hasičů spravuje. Ze svého rozpočtu hradí finanční nároky jednotek sboru dobrovolných hasičů pro zajištění požární ochrany, záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech na svém území.
Činnost jednotek je řízena operačním střediskem Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, dle vážnosti situace a potřeby jsou přizvány k účasti na výjezdech profesionálních hasičů, úkoly dle potřeby může zadávat i zřizovatel - starosta.

Poslední aktualizace: 1. 11. 2023, Bachmannová Šárka