Městský obvod Plzeň 1
Úvod Život v obvodu Klub Jednička

Klub Jednička

Projekt se zaměřuje zejména na podporu vybraných skupin obyvatel prvního plzeňského městského obvodu, kteří mají na území obvodu trvalý pobyt, podporuje rozvoj služeb obyvatelstvu na plzeňské jedničce a v neposlední řadě cílí na podporu podnikání na našem obvodě.

V rámci klubu byly založeny dvě samostatné sekce - Rodiče a děti Jednička pro seniory, do kterých se můžete registrovat vy, kteří máte na území MO Plzeň 1 trvalý pobyt a současně naplníte podmínky pro členství ve vybrané sekci Klubu Jednička.

Jako první vznikla v roce 2017 sekce Rodiče a děti s cílem podpořit rodiny s dětmi do patnácti let, které žijí v našem obvodě, a obohatit chvíle strávené společně s rodinou. Vy, kteří splníte vstupní podmínky a kteří se do sekce Rodiče a děti zaregistrujete, budete moci čerpat slevu u partnera projektu v této sekci, budete pravidelně do své emailové schránky dostávat v předstihu informace o akcích, které MO Plzeň 1 pořádá či spolupořádá, budete informováni o akcích, které pořádá partner projektu. Zároveň MO Plzeň 1 přispěje rodinám dětí do patnácti let částkou ve výši 500 Kč (příspěvek navýšen v roce 2022) na jeden pobyt dítěte v tolik oblíbených příměstských táborech. O příspěvek může požádat rodič nebo zákonný zástupce dítěte mladšího patnácti let v případě, že žadatel i dítě mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1.

Od 20. března 2019 rozšiřuje MO Plzeň 1 Klub Jednička o sekci Jednička pro seniory. Cílem sekce je zejména poskytování výhod členům Klubu Jednička při návštěvách výstav, akcí a expozic na území MO Plzeň 1, poskytování výhod účastníkům projektu u partnera Klubu Jednička a poskytování výhod při zajišťování tematických zájezdů pro seniory, bezpečnostních projektů ve spolupráci s městskou policií, sportovních aktivit, návštěv divadelních představení v plzeňských divadlech.

 

Poslední aktualizace: 1. 11. 2023, Šimanová Klára