Městský obvod Plzeň 1

Oddělení vnějších vztahů

Pověřená vedením oddělení: Šárka Bachmannová
Telefon: 378 036 007
e-mail: bachmannova@plzen.eu

 • Zajišťuje agendu akcí, které pořádá nebo spolupořádá MO Plzeň 1.
 • Spolupracuje se základními školami, zájmovými kroužky a sportovními organizacemi při pořádání různých turnajů, soutěží apod.
 • Organizuje sportovní a kulturní akce ve Sport parku 1 ve spolupráci se správcem Sport parku 1.
 • Zabezpečuje vydávání zpravodaje Plzeňská jednička včetně inzerce a distribuce.
 • Spolupracuje s médii při zajišťování informovanosti obyvatel MO Plzeň 1 o akcích pořádaných MO Plzeň 1.
 • Zabezpečuje výběr témat pro obvodní zpravodajství ve vybraných médiích včetně činností s tím spojených.
 • Zajišťuje činnost redakce obvodních webových stránek.
 • Zajišťuje pořizování fotodokumentace, archivuje a upravuje fotografie pro potřebu MO Plzeň 1.
 • Zajišťuje agendu objednávek.
 • Zajišťuje agendu užívání loga MO Plzeň 1.
 • Zajišťuje agendu pořizování a evidence propagačních předmětů.
 • Zajišťuje agendu placených a neplacených letáků jejich vyvěšení v informačních tabulích umístěných v obvodu MO Plzeň 1 a ve vestibulu úřadu.

Poslední aktualizace: 7. 11. 2018, Šárka Bachmannová