Městský obvod Plzeň 1

Starostka městského obvodu Plzeň 1

Ing. Helena Řežábová
(ODS)
Adresa:

Alej Svobody 60, 323 00 Plzeň

Telefon:378 036 001
E-mail:Rezabova@plzen.eu

Starostka městského obvodu Plzeň 1zajišťuje plnění všech úkolů svěřených právními předpisy a Statutem města Plzně starostovi městského obvodu, vyjma úkolů, které Zastupitelstvo MO Plzeň 1 svěřilo jiným uvolněným členům Zastupitelstva MO Plzeň 1.

Resortní působnost starostky MO Plzeň 1 zahrnuje zejména tyto oblasti:

  • dotace,
  • vnější vztahy,
  • komunikace s veřejností,
  • sestavování návrhu rozpočtu městského obvodu Plzeň 1 a dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu,
  • sport a mládež,
  • spolupráce s Městskou policií a Policií ČR.

Poslední aktualizace: 28. 1. 2019, Šárka Bachmannová