Městský obvod Plzeň 1

Místostarostové městského obvodu Plzeň 1

První místostarosta MO Plzeň 1

Mgr. Miroslav Brabec (ČSSD)

Adresa:Alej Svobody 60, 323 00  Plzeň
Telefon:378 036 001
E-mail:Brabec@plzen.eu
Resortní působnost prvního místostarosty MO Plzeň 1 pro oblast nakládání s majetkem MO Plzeň 1
 • nakládání s majetkem MO Plzeň 1 a jeho ochrana
 • správa majetku svěřeného Statutem města Plzně do trvalé správy MO Plzeň 1
 • životní prostředí
 • rekreační oblasti

 

Druhá místostarostka MO Plzeň 1

Mgr. Ilona Jehličková (TOP 09)

Adresa:Alej Svobody 60, 323 00  Plzeň
Telefon:378 036 001
E-mail:Jehlickova@plzen.eu
Resortní působnost druhé místostarostky MO Plzeň 1 pro oblast kultury, školství a občanské a sociální záležitosti
 • kultura
 • školství
 • občanské a sociální záležitosti

Třetí místostarosta MO Plzeň 1

Jiří Uhlík, MBA (PRO PLZEŇ)

Adresa:Alej Svobody 60, 323 00  Plzeň
Telefon:378 036 001
E-mail:Uhlik@plzen.eu
Resortní působnost třetího místostarosty MO Plzeň 1 pro oblast investic, bezpečnosti a veřejného pořádku
 • investice
 • doprava
 • veřejný pořádek na MO Plzeň 1
 • bezpečnost občanů a ochrana majetku
 • prevence kriminality a protidrogová prevence
 • ochrana před živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi
 • spolupráce s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje a s Městskou policií Plzeň
 • koordinace spolupráce s jednotkami Sboru dobrovolných hasičů zřízenými MO Plzeň 1
 • spolupráce se SVSMP

Poslední aktualizace: 28. 1. 2019, Šárka Bachmannová