Městský obvod Plzeň 1

Vítání občánků

Vítání nových občánků na území městského obvodu Plzeň 1 probíhá v obřadní síni Úřadu městského obvodu Plzeň 1. Každý takto přivítaný novorozenec je zapsán do Kroniky nově narozených občánků a na památku obdrží malý dárek a grafický list. Slavnostního obřadu se mohou zúčastnit i prarodiče nových občánků. Atmosféru dotváří krátké pěvecké a recitační vystoupení dětí ze 78 MŠ a 87. MŠ.. Fotograf je na tuto akci zajištěn. 

Rodiče, kteří si půjdou vyzvednout na matriku ÚMO Plzeň 3 rodný list dítěte narozeného na území města Plzně, obdrží zároveň přihlášku k Vítání občánků, kterou podávají na příslušném úřadě městské části dle trvalého bydliště miminka. Žádost naleznete i na webových stránkách úřadu. Žádost lze podat poštou, osobně nebo elektronicky.  Rodiče dítěte jsou zváni k účasti písemně 14 dní před termínem vítání občánků. Pokud termín z nějakého důvodu nevyhovuje, je možné ho po dohodě přesunout.

V době letních prázdnin, tedy v měsících červenci a srpnu, vítání občánků neprobíhá.

 

Poslední aktualizace: 31. 8. 2016, Šárka Bachmannová