Politika kvality, ISO 9001

Vize

Chceme být spolehlivá, efektivní a moderní organizace, která poskytuje kvalitní služby občanům


Poslání

Našim posláním je pracovat v zájmu města Plzeň a jeho občanů


Závazek vedení ÚMO 1 vůči zainteresovaným skupinám

Ve vztahu k vlastní organizaci

Ve vztahu k zaměstnancům

Ve vztahu k zákazníkům (občanům)

Ve vztahu k dodavatelům

Politika kvality ÚMO Plzeň 1 (pdf., 747 kB)