Městský obvod Plzeň 1
Úvod Úřad a samospráva Politika kvality, ISO 9001

Politika kvality, ISO 9001

Vize

Chceme být spolehlivá, efektivní a moderní organizace, která poskytuje kvalitní služby občanům


Poslání

  • Úřad městského obvodu Plzeň 1 (dále ÚMO 1) vykonává úkoly v samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti v rozsahu stanoveném platnou legislativou, v souladu s platnou legislativou a rozhodnutími orgánů městského obvodu Plzeň 1
  • ÚMO 1 vykonává a naplňuje rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Městského obvodu Plzeň 1
  • ÚMO 1 poskytuje služby občanům v rozsahu stanoveném zákonem

Našim posláním je pracovat v zájmu města Plzeň a jeho občanů


Závazek vedení ÚMO 1 vůči zainteresovaným skupinám

Ve vztahu k vlastní organizaci

  • Vedení ÚMO 1 odpovídá za aplikaci zásad systému managementu kvality s cílem dosáhnout, zlepšovat a udržovat optimálně fungující systém.
  • Vedení ÚMO 1 vytváří podmínky a zdroje pro plnění Politiky kvality a cílů kvality a pro nastavený systém managementu kvality.

Ve vztahu k zaměstnancům

  • Znalosti a dovednosti našich zaměstnanců jsou naším nejdůležitějším aktivem, a proto vedení ÚMO 1 vytváří podmínky pro soustavné zvyšování odborného vzdělávání na všech úrovních s cílem co nejlépe zajistit kvalitní služby pro zákazníky/občany.

Ve vztahu k zákazníkům (občanům)

  • Vedení ÚMO 1 dbá o vytváření podmínek pro rozvoj městského obvodu Plzeň 1 a o uspokojování potřeb svých zákazníků/občanů.

Ve vztahu k dodavatelům

Vedení ÚMO 1 dbá na vytváření podmínek k transparentnosti výběrových řízení a klade vysoké požadavky na kvalitu dodávaných materiálů, výrobků a služeb.

Politika kvality 2023

Cíle kvality pro rok 2021/2022 včetně hodnocení

Cíle kvality pro rok 2022/2023

Poslední aktualizace: 1. 11. 2023, Šimanová Klára