Městský obvod Plzeň 1

Logo Městského obvodu Plzeň 1

Logo Městského obvodu Plzeň 1 bylo schváleno usnesením Rady Městského obvodu Plzeň 1 dne 12. 7. 2011.
Užívání loga Městského obvodu Plzeň 1 je dáno Pravidly pro užívání loga MO Plzeň 1
Podobu loga stanovuje Manuál pro technické užívání loga Městského obvodu Plzeň 1.

Pravidla pro užívání loga MO Plzeň 1
 Manuál pro technické užívání loga Městského obvodu Plzeň 1
Žádost o užívání loga Městského obvodu Plzeň 1

Poslední aktualizace: 5. 10. 2015, Šárka Bachmannová