Městský obvod Plzeň 1

Kronika městského obvodu

Rada městského obvodu Plzeň 1 ustanovila svým usnesením č. 165/2017  ze dne 6. 6. 2017 kronikářkou městského obvodu  Plzeň 1 paní Janu Kořínkovou.   Paní Jana Kořínková přijala úkol zpracovat zpětně kroniku od roku 2000 do roku 2013. Kroniku městského obvodu Plzeň 1 za roky 2014 a 2015 zpracovaly úřednice Organizačního odboru a Oddělení vnějších vztahů. Sepsáním Kroniky městského obvodu Plzeň 1 za roky 2016 až 2020 byla usneseními Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 7/2019  a č. 316/2019  opět schválena paní Jana Kořínková. Paní Kořínková sepsala také kroniku za rok 2021 – schváleno usnesením Rady MO Plzeň 1 č. 211/2021.Zpracuje také kroniku za rok 2022 – schváleno usnesením Rady MO Plzeň 1 č. 66/2022.

2000  20012002
200320042005
200620072008
200920102011
201220132014
201520162017
201820192020
2021

Poslední aktualizace: 13. 7. 2022, Klára Šimanová