Městský obvod Plzeň 1

Mateřské školy

Informace k zápisům do mateřských škol

Zápisy do mateřských škol se uskuteční v období od 2. května do 16. května 2019 pokračovat

Zajištění prázdninového provozu mateřských škol v působnosti MO Plzeň 1 pro školní rok 2018/2019

Přerušení provozu v době hlavních prázdnin v měsíci červenci a srpnu se řídí § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. pokračovat

Termíny dnů otevřených dveří v mateřských školách prvního plzeňského obvodu

Pozvání na tradiční dny otevřených dveří v mateřských školách. pokračovat

Zajištění prázdninového provozu mateřských škol v působnosti MO Plzeň 1 pro školní rok 2017/2018

Mateřské školy v roce 2017 zajišťovaly prázdninový provoz v pracovní dny v prvních patnácti kalendářních dnech v měsíci červenci a v pracovní dny v posledních patnácti kalendářních dnech v měsíci srpnu. Sanitární den byl stanoven tak, aby nenarušoval prázdninový chod škol. Prázdninový provoz v roce 2018… pokračovat

Výběrové řízení

- obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace vykonávající činnost školy 46. mateřské školy Plzeň, Fibichova 4, příspěvkové organizace, IČ: 70941041 pokračovat

Termíny dnů otevřených dveří v mateřských školkách prvního městského obvodu

Vážení rodiče, milé děti, přijměte prosím pozvání na tradiční DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se v mateřských školách, spravovaných Městským obvodem Plzeň 1, konají v měsíci dubnu 2018. Pracovníci všech škol jsou připraveni zodpovědět Vaše zvídavé dotazy. Proto neváhejte a přijďte, jste očekáváni a srdečně vítáni! PhDr. Ivana Mádlová,… pokračovat

Zápisy do mateřských škol

Zápisy do mateřských škol se uskuteční v období od 2. května do 16. května 2018 pokračovat

Termíny dnů otevřených dveří v mateřských školkách prvního městského obvodu

Vážení rodiče, milé děti,přijměte prosím pozvání na tradiční DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se v mateřských školách, spravovaných Městským obvodem Plzeň 1, konají v měsících březen a duben 2017. Pracovníci všech škol jsou připraveni zodpovědět Vaše zvídavé dotazy.Proto neváhejte a přijďte, jste očekáváni a srdečně vítáni!PhDr. Ivana… pokračovat

Informace pro rodiče v souvislosti se změnou školského zákona

V souvislosti se změnou školského zákona dochází k několika podstatným změnám, které se týkají zápisů do mateřských a základních škol, proto upozorňujeme zákonné zástupce všech dětí, kterých se budoucí zápis do MŠ či ZŠ týká, na několik důležitých informací.Zápisy do 1. ročníku základních škol v Plzni pro školní rok 2017/2018 budou zahájeny… pokračovat

Mateřské školy v MO Plzeň 1

pokračovat

Organizace prázdninového provozu mateřských škol od roku 2016/2017

Do loňského roku probíhal prázdninový provoz mateřských škol v působnosti MO Plzeň 1 během celého měsíce července i srpna, přičemž v každém z měsíců fungovaly většinou dvě až tři mateřské školy (v každém měsíci jiné).  Organizace prázdninového provozu mateřských škol bude s účinností od školního roku 2016/2017 fungovat tak,… pokračovat

Prodloužení provozní doby v mateřských školách MO Plzeň 1

Vedení městského obvodu Plzeň 1 rozhodlo, že se v mateřských školách, které jsou ve správě MO Plzeň 1, prodlouží provozní dobu do 16:30 hodin. Rozhodnutí vzešlo ze zvyšujícího se zájmu rodičů o tuto službu. Většina mateřských škol ve správě městského obvodu prodlouží svou provozní dobu již od 1. května 2016. Provozní doba v uvedených… pokračovat

Prázdninový provoz v mateřských školách prvního plzeňského městského obvodu

Vážení rodiče,přerušení provozu v době hlavních prázdnin měsíci červenci a srpnu se řídí a § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005 Sb. v platném znění, o předškolním vzdělávání, v platném znění:„Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou… pokračovat

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/2017

Ve druhé polovině března proběhnou na území prvního plzeňského obvodu zápisy dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/2017. V letošním roce bude možné vyplnit žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (přihlášku) pouze elektronickou cestou. Aplikace elektronické podpory zápisů je rodičům a zákonným zástupcům dětí k dispozici… pokračovat

Termíny dnů otevřených dveří v mateřských školách prvního plzeňského obvodu

Vážení rodiče, milé děti,přijměte prosím pozvání na tradiční DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se v mateřských školách, spravovaných Městským obvodem Plzeň 1 a Statutárním městem Plzeň, konají v měsících únor a březen 2016.Pracovníci všech škol jsou připraveni zodpovědět Vaše zvídavé dotazy.Proto neváhejte a přijďte, jste očekáváni… pokračovat