Městský obvod Plzeň 1
Úvod Život v obvodu Klub Jednička Podmínky členství Podmínky účasti v projektu Klub Jednička

Podmínky účasti v projektu Klub Jednička

Účast v projektu Klub Jednička je bezplatná.
Účastníkem projektu Klub Jednička se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1, splňuje podmínky stanovené pro účast v konkrétní sekci a souhlasí s Všeobecnými podmínkami projektu Klub Jednička.

Jako první byla k 31. 3. 2017 založena sekce RODIČE a DĚTI.

Do této sekce se můžete registrovat v případě, že:

 1. máte trvalý pobyt na území MO Plzeň 1,
 2. jste současně zákonným zástupcem (rodičem, osvojitelem, opatrovníkem, poručníkem, pěstounem) dítěte/dětí mladších 15 let (tj. dětí, které jsou mladší nebo dovrší 15 let nejpozději 31. 12. probíhajícího kalendářního roku), které má/mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1.

  Cílem projektu Klub Jednička v sekci RODIČE a DĚTI je zejména:
 • poskytování výhod účastníkům projektu při návštěvách kulturních, společenských a sportovních akcí a volnočasových aktivit na území MO Plzeň 1,
 • poskytování výhod účastníkům projektu u partnerů projektu Klub Jednička,
 • zvýšení informovanosti účastníků projektu o kulturních, společenských a sportovních akcích a volnočasových aktivitách, které pořádá či spolupořádá MO Plzeň 1 a partneři projektu,
 • poskytování finančního příspěvku na pobyt v příměstském táboře pro děti mladší
  15 let, které mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1 (konkrétní podmínky získání příspěvku jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách projektu Klubu Jednička .

Jako druhá byla k 20. 3. 2019 založena sekce JEDNIČKA PRO SENIORY.

Do této sekce se můžete registrovat v případě, že:

 1. máte trvalý pobyt na území MO Plzeň 1,
 2. jste ke dni podání přihlášky do Klubu Jednička dosáhli věku 60 let.

  Cílem projektu Klub Jednička v sekci JEDNIČKA PRO SENIORY je zejména:
 • poskytování výhod účastníkům projektu při návštěvách kulturních, společenských a sportovních akcí a volnočasových aktivit na území MO Plzeň 1,
 • poskytování výhod účastníkům projektu u partnerů projektu Klub Jednička,
 • poskytování výhod při zajišťování tematických zájezdů pro seniory, bezpečnostních projektů ve spolupráci s městskou policií, sportovních aktivit, návštěv divadelních představení v plzeňských divadlech.

 

Poslední aktualizace: 2. 11. 2023, Šimanová Klára