Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduSeniorwebZájezdy pro senioryZájezdy pro seniory s místem trvalého bydliště na MO Plzeň 1 v roce 2018

Zájezdy pro seniory s místem trvalého bydliště na MO Plzeň 1 v roce 2018

Pro velký zájem o jednodenní poznávací zájezdy připravuje Městský obvod Plzeň 1 v roce 2018 zájezdy pro seniory obvodu.
MO Plzeň 1 vynakládá ze svého rozpočtu finanční prostředky na zajištění těchto zájezdů.
Zájezdy se uskuteční v průběhu letošního roku ve stanovených termínech a Městský obvod Plzeň 1 je připravuje ve spolupráci s cestovní kanceláří BUS TOUR – FOLTÝNOVÁ s.r.o.

Prodej všech zájezdů proběhne ve čtvrtek 15. března 2018 od 08:00 hodin v budově Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, Kaznějovská 51, Plzeň.

Zájezdy, které nebudou vyprodány v první den prodeje,
 je možné zakoupit na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, kancelář č. 208, v úřední dny.
   

11. 4. 2018Z ČERCHOVA PŘES CHODSKO DO SUDET
Region Chodů si stále udržuje tradiční lidové zvyky. V programu je návštěva KURZOVY ROZHLEDNY na vrcholu Čerchova, kam budou účastníci vyvezeni autobusem. Odtud následuje přejezd autobusem k POMNÍKU spisovatele J. Š. BAARA NA VÝHLEDECH. V chodském městečku KLENČÍ POD ČERCHOVEM je připravena návštěva DOMU PŘÍRODY ČESKÉHO LESA - prohlídka expozice Domu přírody v 3D modelu, důležitých momentů ve vývoji území atd., a komentovaná prohlídka v RODNÉM DOMĚ J. Š. BAARA. Dále následuje návštěva barokního KOSTELA SV. ANNY NA VRŠÍĆKU u Horšovského Týna - interiér kostela, a RODINNÁ KNÍŽECÍ HROBKA TRAUTTMANSDORFFŮ, kteří vlastnili panství od Bílé hory až do r. 1945.
Cena: 265,- Kč/os. Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč.  Pozn.: Oběd: vlastní nebo v hotelu Výhledy


16. 5. 2018ROZKVETLÝ PARK PRŮHONICE A ZÁMEK V TRÓJI
Vyhlášené pražské zahrady jsou stále více vyhledávaným cílem. Na programu je ZÁMECKÝ PARK PRŮHONICE, jeden z největších a nejvýznamnějších krajinných parků v Evropě zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO, pyšnící se více než 1600 druhy cizokrajných rostlin, dřevin a rozlehlým alpiniem. Nejkrásnější je park na jaře, kdy kvete. Částí kvetoucí zahrady provede zkušený MÍSTNÍ PRŮVODCE. Dalším bodem zájezdu je návštěva ZÁMKU V TRÓJI, jednoho z nejkrásnějších barokních zámků v ČR. Kolem zámku se rozkládá volně přístupná nádherná barokní FRANCOUZSKÁ ZAHRADA plná soch, pergol, váz, altánů, kašen a vodotrysků.
Cena: 335,- Kč/os.Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč.  Pozn.: Oběd: vlastní, možnost občerstvení/stánky, restaurace v Průhonicích
 
30. 5. 2018JARNÍ ŠUMAVOU PO STOPÁCH POLICIE MODRAVA
Kdo by neznal nejúspěšnější televizní seriál posledního desetiletí? Účastníky čeká výlet po stopách seriálových hrdinů do okolí Srní a Kašperských Hor. První zastávkou bude JEZERNÍ SLAŤ U HORSKÉ KVILDY, vrchovištní rašeliniště s naučnou stezkou a vyhlídkovou věží. Další cesta povede srdcem NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA přes horské osady Kvilda, Filipova Huť na Modravu a dále do nového návštěvnického centra s VLČÍM VÝBĚHEM – možnost sledovat vlčí smečku. Přes nádhernou ENKLÁVU STARÝCH ROUBENÝCH CHALOUPEK dojdou účastníci k řece Vydře a pěší procházkou na ČEŇKOVU PILU. Závěr šumavského výletu patří KAŠPERSKÝM HORÁM, nádhernému horskému městečku s bohatou historií.
Cena: 243,- Kč/os.Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč.  Pozn.: Oběd: vlastní

6. 6. 2018 KRAJEM BOHUMILA HRABALA
„Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí. Ne že by byl, ale já ho pořád tak vidím.“ (B. Hrabal) - hezký výlet do Středočeského kraje. Prvním cílem je lázeňské město PODĚBRADY, pyšnící se památníkem králi Jiříku z Poděbrad, nádherně upraveným parkem, který lemují kavárny, restaurace a kolonáda s léčivými prameny. Připravena je EXKURZE SKLÁRNY BOHEMIA CRYSTAL. Návštěva u pramenu“ minerální vody Poděbradky. Bude následovat Královské město NYMBURK s mohutnými středověkými hradbami a vodními příkopy - prohlídka STÁLÉ EXPOZICE B. HRABALA. EXKURZE PIVOVARU, kde místní sládek představí sladovnu, varnu, spilky i sklepy. Je zde připravena degustace místních piv.
Cena: 358,- Kč/os.Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč.  Pozn.: Oběd: vlastní nebo v některé z restaurací v Poděbradech

20. 6. 2018 Z AMERIKY DO KRAJE OTY PAVLA
Výlet do Ameriky! Naše Amerika leží v Českém krasu a představuje několik jámových vápencových lomů s nádhernými jezírky, štolami a jeskyněmi. Zajímavá bude prohlídka lomu VELKÁ AMERIKA, přezdívaného český Grand Canyon, s místním průvodcem. Turistická trasa vede kolem dvou vzájemně propojených jezírek s blankytně modrou vodou a vyhlídkové terasy. Obec SVATÝ JAN POD SKALOU je považována za perlu Českého krasu. Návštěvníky láká cenný barokní kostel sv. Jana Křtitele a vyhlídka ze Svatojánské skalní stěny. Krátká zastávka bude v Hudlicích v rodném domě českého jazykovědce JOSEFA JUNGMANNA a poté již bude následovat krása křivoklátských lesů a řeky Berounky v oblíbených místech spisovatele Oty Pavla. V Branově čeká účastníky návštěva nového PAMÁTNÍKU OTY PAVLA a občerstvení v legendárním HOSTINCI U ROZVĚDČÍKA, proslaveném Otou Pavlem.
Cena: 290,- Kč/os.Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. Pozn.: Vstupné do kostela sv. J. Křtitele je dobrovolné

     

21. 7. 2018     VLAKEM MATTONI EXPRES ZA POZNÁNÍM ZÁPADNÍCH ČECH
Výlet HISTORICKÝM VLAKEM „singrovka“ z Karlových Varů do kdysi noblesních LÁZNÍ KYSELKA založených H. Mattonim. S místním odborníkem se účastníci v cca hodinové prohlídce seznámí se zajímavostmi z historie lázní i slavné stáčírny minerální vody. Dalším cílem bude MUZEUM MATTONI otevřené v r. 2016. s unikátní expozicí a ZASTŘEŠENÝ DŘEVĚNÝ MOST přes řeku Ohři.  Prohlídka rekonstruovaného ZÁMKU CHYŠE - okruh zámku nabízí reprezentativní prostory a obytné části jako např. barokní sály, jídelna, zámecká knihovna, ale i pokoj spisovatele Karla Čapka s tematickou expozicí. Součástí zámeckého areálu je historický Panský pivovar, ve kterém se dodnes vaří pivo a STYLOVÁ RESTAURACE s možností občerstvení.
Cena: 335,- Kč/os.Doporučené kapesné na vstupné: 0,- Kč. Pozn.: Oběd: vlastní nebo v restauraci pivovaru zámku Chyše

  
2. 9. 2018     PLAVBA VLTAVSKÝMI KASKÁDAMI A ZÁMEK RŮŽÍ KONOPIŠTĚ
Nejatraktivnější plavba po Vltavě - NA SLAPY, vedoucí překrásnou přírodou, z Prahy-Zbraslavi ke starobylé Davli, která leží na SOUTOKU VLTAVY A SÁZAVY. Plavba pod Starým davelským mostem a silničním mostem Vltavanů, u soutoku na řece Sázavě leží nádrž Vrané - NEJSTARŠÍ ČÁST VLTAVSKÉ KASKÁDY, na trase k  vidění elektrárna Štěchovice - 2. ČÁST VLTAVSKÉ KASKÁDY. Cílem plavby jsou Slapy a dále romantický ZÁMEK KONOPIŠTĚ, proslavený jako poslední sídlo následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, s bohatými uměleckými kolekcemi z gotiky, renesance, baroka i nové doby, mezi kterými vyniká unikátní zbrojnice, která patří k nejzajímavějším v Evropě. Zámek obklopuje park s proslavenou RŮŽOVOU ZAHRADOU, oranžerií, skleníky a střelnicí.
Cena: 433,- Kč/os.Doporučené kapesné na vstupné: 0,- KčPozn.: Oběd: vlastní

   

5. 9. 2018ZÁŽITKOVÉ ZAHRADY RAKOUSKA A HISTORICKÁ KREMŽE
V Dolním Rakousku poblíž města Kremže je připraven vskutku nevšední floristický zážitek: Kittenberské zahrady. Zkušený tým zahradníků tu za 30 let vytvořil více než 40 tematických zahrad navazujících jedna na druhou na ploše 50 hektarů, např. zahradu Toskánskou, Růžovou, Skalní, Japonskou, Stepní, Plaménkovou, Zahradu duhy nebo Vodní zahradu. V komplexu jsou stánky s občerstvením, restaurace a prodejní zahradnické centrum s pestrou nabídkou rostlin a bylin, dekorací a různých dárkových předmětů. Přejezd autobusem do KREMŽE, půvabného historického města u Dunaje se zachovalými měšťanskými domy a velkým množstvím církevních památek proslavené kremžskou hořčicí a bílým vínem Veltlínské zelené.
Cena: 470,- Kč/os.Doporučené kapesné na vstupné: 0,- EURPozn. Oběd: vlastní

   

26. 9. 2018PRAHA KRÁLOVSKÁ A PREZIDENTSKÁ
Praha je pohádkově krásné město obdivované a milované turisty z celého světa. Připraven je nádherný secesní PREZIDENTSKÝ SALON v budově Hlavního nádraží, který není turistům běžně přístupný. Dalším secesním klenotem je OBECNÍ DŮM, místo, kde vyhlášením samostatného Československa před sto lety - 28. 10. 1918 začaly naše novodobé dějiny. Účastníky čeká KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA reprezentačních sálů a salonů, možnost návštěvy PŘEHLÍDKY překrásných ŠATŮ a šperků BLANKY MATRAGI! Obecní dům byl vybudován na místě původního Královského dvora. Právě odtud vycházely korunovační průvody tzn. KRÁLOVSKOU CESTOU na hrad - část této historické cesty ke Karlovu mostu si účastníci projdou průvodcem.
Cena: 440,- Kč/os.Doporučené kapesné na vstupné:- Obecní dům: Prohlídková trasa + výstava Blanky Matraggi: doplatek 100,- Kč/os. Nutné ohlásit předem.

  Pozn.: Oběd: vlastní nebo v doporučené restauraci (cca 150,- Kč/os.)

5. 12. 2018SRN: ADVENT V MNICHOVĚ
Návštěva bavorské metropole, kde se již od 14. století koná jeden z největších adventních trhů v Německu. Mnichov je město s velkým historickým šarmem. V programu je prohlídka HISTORICKÉHO CENTRA s nejatraktivnějšími památkami jako jsou hrázděná středověká radnice přetvořená na adventní kalendář nebo Marienplatz s Novou radnicí. Zde se také koná věhlasný JESLIČKOVÝ TRH, který návštěvníkům nabízí více než 200 stánků s vánočními ozdobami, svíčkami, ručně dělanými výrobky, svařeným vínem i tradiční mnichovskou bílou klobásou. Na doporučení průvodce je možno navštívit některou z věhlasných galerií, technické muzeum nebo REZIDENČNÍ ZÁMEK S KLENOTNOCÍ, nejkrásnější renesanční palác v Evropě.
Cena: 348,- Kč/os.Doporučené kapesné na vstupné: 11 EUR/ Rezidenční zámek + klenotnice.

  Pozn.: Oběd: vlastní.


 Prodej všech zájezdů se uskuteční
ve čtvrtek  15. 3. 2018 od 8:00 hod
v prostorách Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, Kaznějovská 51, Plzeň
.
Senior hradí cenu uvedenou u každého zájezdu.
Budova Totemu bude otevřena od 7:30 hod.;
při vstupu do budovy obdrží zájemci o zájezdy platné pořadové číslo od pracovnice Totemu.
Občanský průkaz si vezměte s sebou.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Poslední aktualizace: 16. 2. 2018, Šárka Bachmannová