Městský obvod Plzeň 1

Jubilea a jubilejní svatby

ÚMO Plzeň 1 zajišťuje pořádání jubilejních svateb, které se konají v obřadní síni ÚMO Plzeň 1. Podle přání je možné jubilejní svatbu uspořádat v obřadní síni Plzeňské radnice, případně v domácnosti. Při obřadu je zajištěn hudební doprovod.

Každý jubilant, který dovrší věku 80 let, 85 let, 90 let a více let, může požádat na ÚMO Plzeň 1 o gratulaci k životnímu jubileu. Na základě žádosti jubilanta nebo jeho rodinného příslušníka přijde osobně popřát člen Komise pro občanské záležitosti RMO Plzeň 1 do místa jeho bydliště, popřípadě do domova pro seniory.

V souvislosti se životními jubilei a jubilejními svatbami se zájemci hlásí sami. Případní zájemci si mohou vyzvednout žádosti na Sociálním odboru ÚMO Plzeň 1, číslo dveří 208.

Poslední aktualizace: 23. 10. 2015, Šárka Bachmannová