Městský obvod Plzeň 1

Důležité kontakty

  • Sociální poradenství ohledně řešení jednotlivých životních situací Vám poskytnou pracovnice Sociálního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 1 ve 2. patře budovy, alej Svobody 60, Plzeň.
  • Jak si vyřídit důchod (starobní, invalidní) – Žádost můžete podat osobně na Okresní správě sociálního zabezpečení Plzeň-město, Americká 28-30, Plzeň. Telefon: +420 377 486 111.
  • Bydlení pro seniory – Žádosti o byt zvláštního určení a byt v domech zvláštního určení (bezbariérové a Domovy s pečovatelskou sužbou) se podávají na Bytovém odboru Magistrátu města Plzně na adrese Škroupova 5. Tel. 378 034 231.
  • Jak si vyřídit sociální dávky – Od 1. 1. 2012 byl proces výplaty sociálních dávek sjednocen a je vykonáván Úřadem práce ČR. Tel. 950 148 111. Kontaktní místa Úřadu práce Plzeň-město pro vyřizování dávek jsou:
    • Klatovská třída 2848/200e, Jižní Předměstí, 320 71 Plzeň 1 (hmotná nouze a státní sociální podpora)
    • Kaplířova 2731/7, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 (dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči).

Poslední aktualizace: 23. 10. 2015, Šárka Bachmannová