Město Plzeň vydalo vyhlášku o některých povinnostech chovatelů psů

Není tomu dávno, co strážníci na Lochotíně zintenzivnili kontroly zaměřené na dodržování povinností pejskařů. Strážníci tak zareagovali na množící se stížnosti z řad občanů, které nejvíce trápily problémy s chováním některých chovatelů, jenž po svých psech při venčení neuklízí exkrementy, či nechají psy volně pobíhat v místech, kde to městská vyhláška zakazuje. Nerespektování těchto pravidel se může i opravdu pěkně prodražit. Městská policie Plzeň chce zvýšit povědomí občanů o místech, kde nemohou své čtyřnohé miláčky jen tak běhat bez vodítka – na volno a pro tento účel proto nechala zhotovit mapy znázorňující městský obvod Plzeň 1, kde jsou zakreslena místa se zákazem volného pobíhání zvířat dle vyhlášky Statutárního města Plzně. Mapy budou vyvěšeny na všech vývěsních tabulích v ulicích obvodu MO Plzeň 1.

PLZEŇ
vyhláška: Vyhláška statutárního města Plzně č.19/2006 o některých povinnostech
chovatelů psů
platnost::   1. 1. 2007

Čl. I - Pohyb psů na veřejném prostranství
Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích na území města Plzně je zakázáno v prostorech vymezených v příloze č. 1 k této vyhlášce. Zákaz volného pobíhání psů uvedený v předchozí větě se nevztahuje na případy oprávněného použití služebního psa.  Volným pobíháním psů se pro účely této vyhlášky rozumí pohyb psů bez vodítka.
 
Čl. II – Další povinnosti pro vodění psů
bod 1 - Je-li pes veden na vodítku, musí být vodítko přiměřené délky. Délka vodítka musí znemožňovat útok či jiné obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství se pohybujících. Průvodce je povinen dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či invalidních vozíků. Při míjení dítěte, kočárku, invalidního vozíku nebo organizovaného útvaru chodců je průvodce  povinen zkrátit vodítko tak, aby psa vedl u své nohy.
bod 2 - Není-li pes zcela ovladatelný pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost průvodce, nebo jde-li o psa, který v minulosti zaútočil na jiné zvíře či člověka, musí být opatřen náhubkem. Náhubkem musí být opatřen též každý pes vyvedený na tržiště, zastávku prostředků hromadné dopravy a na veřejná prostranství se zvýšeným počtem osob, například na veřejná shromáždění občanů, manifestace a pouliční průvody nebo veřejné produkce a sportovní akce vyjma svodů a výstav psů nebo kynologických akcí.
 
Příloha č. 1 k této vyhlášce:  mapový zákres území, kde je zakázáno volné pobíhání psů

ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ:

Město Plzeň vydalo vyhlášku o některých povinnostech chovatelů psů. Podle této vyhlášky je zakázáno volné pobíhání psů ve vyznačených lokalitách.

V okolí Velkého Boleveckého rybníka, Seneckého rybníka, Kamenného rybníka a Šídlovského rybníka, včetně vodních ploch a na neoploceném hřišti při západním okraji fotbalového hřiště TJ Košutka budou muset mít chovatelé své čtyřnohé miláčky na vodítku. Toto opatření bylo přijato s ohledem na ochranu biotopu místní lokality i jejích návštěvníků, zejména dětí.

„Dobrou zprávou pro majitele psů je, že volný pohyb psů je povolen v části Velkého Boleveckého rybníku pod Bílou Horou, tzv. Chobotu, u Nováčku, Třemošenského rybníka a Košináři,“  doplňuje starosta prvního plzeňského obvodu Miroslav Brabec.

Přesné označení zákazu volného pobíhání psů je v mapové příloze vyhlášky, kterou lze nalézt na: http://mapy.plzen.eu, v sekci Aplikace a mapy, ve sloupci SLUŽBY – zde je odkaz s názvem zákaz volného pobíhání psů.