Městský obvod Plzeň 1

Nemocnice

Fakultní nemocnice Plzeň

zajišťuje pro oblast města Plzně a celého Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně superspecializovanou medicínskou péči ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, nejsložitějších transplantací orgánů a operací srdce u dětí. V některých oborech zajišťuje zdravotní péči také pro obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části středních Čech. Ale například v oblasti umělého oplodnění, transplantací kostní dřeně, operací jater, prostaty či ledvinových nádorů je význam Fakultní nemocnice Plzeň celorepublikový. Velice důležitá jsou též akreditovaná odborná centra. Nemocnice je provázána s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Plzni. Zejména v oblasti takzvané speciální a superspeciální lůžkové i ambulantní péče je její úloha ve městě Plzni i v kraji a okolí nezastupitelná.

kontakty na zdravotnická pracoviště FN Plzeň Bory a Lochotín

 

 Městská nemocnice PRIVAMED

má – stejně jako státní zdravotnická zařízení - dlouhodobou smlouvu pro akutní i následnou péči s všeobecnou zdravotní pojišťovnou i s oborovými zdravotními pojišťovnami. Lůžková oddělení nemocnice zajišťují neodkladnou interní a neurologickou péči pro nemocné z městských obvodů Plzně 1, 2 a části 3, pro nemocné s mozkovými cévními příhodami i z obvodu Plzně 4, ze stříbrské části bývalého okresu Tachov, individuálně i pro interní a neurologické nemocné s trvalým bydlištěm mimo tuto spádovou oblast. Rehabilitační oddělení Městské nemocnice přijímá k hospitalizaci po předchozím objednání nemocné z celého plzeňského regionu, zpravidla z lůžkových oddělení akutní péče. Předchozí objednání je nezbytné i pro přijetí nemocných do léčebny pro dlouhodobě nemocné, která  zajišťuje následnou  nemocniční péči i péči pro nemocné doporučené praktickým lékařem.  Nemocnice má vlastní stravovací provoz.
Oddělení společných vyšetřovacích složek a ambulantní pracoviště Městské nemocnice poskytují své služby zdravotnickým zařízením a nemocným bez omezení územním spádem. Patří k nim radiodiagnostické oddělení, odděleni klinické biochemie a hematologie, oddělení klinické imunologie a alergologie, mikrobiologické oddělení, i ambulantní pracoviště a ordinace interního, neurologického a rehabilitačního oddělení i ordinace praktického lékaře.

kontakty na zdravotnická pracoviště MN Privamed

 

Poslední aktualizace: 23. 10. 2015, Šárka Bachmannová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany