Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduMultimédiaZpravodaj Plzeňská jednička

Zpravodaj Plzeňská jednička

Zpravodaj prvního městského obvodu Plzeňská jednička vychází šestkrát ročně jako nepravidelné periodikum v nákladu 24 200 ks. Distribuce probíhá zdarma do schránek občanů a firem na území obvodu.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 nabízí soukromým podnikatelům a firmám možnost prezentovat nabízené služby a výrobky prostřednictvím inzerce v Plzeňské jedničce a ve vývěsních skříních (celkem 10 skříní) rozmístěných po obvodě MO Plzeň 1. Ceny jsou platné od 18. ledna 2023 a vycházejí z usnesení Rady MO Plzeň 1 ze 17. ledna 2023.

Cena inzerce v Plzeňské jedničce (grafika zde):

celá strana (184 x 271 mm)černobílý/barevný inzerát15 000 Kč  včetně DPH
půl strany (184 x 129 mm)černobílý/barevný inzerát7 800 Kč  včetně DPH
čtvrt strany (89,5 x 129 mm)černobílý/barevný inzerát4 200 Kč včetně DPH
osmina strany (89,5 x 62 mm)černobílý/barevný inzerát2 200 Kč včetně DPH

Cena inzerce na vývěsních tabulích po obvodě:

strana A3300,- Kč/měsíc včetně DPH
strana A4160,- Kč/měsíc včetně DPH
strana A5100,- Kč/měsíc včetně DPH

 Předpokládané termíny uzávěrky zpravodaje Plzeňská jednička

17. 10. 2022 (vychází 2. 11. 2022)

28. 11. 2022 (vychází 14. 12. 2022)

23. 1. 2023 (vychází 8. 2. 2023)

20. 3. 2023 (vychází 5. 4. 2023)

29. 5. 2023 (vychází 14. 6. 2023)

další termíny ještě nejsou naplánované

Kontakt:

Úřad městského obvodu Plzeň 1
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
Organizační odbor
Miroslava Vejvodová (redakce)
telefon: 378036008
e-mail: vejvodovami@plzen.eu
Diana Matějčková
telefon: 378036108
e-mail: matejckova@plzen.eu
 

 

Poslední aktualizace: 6. 2. 2023, Miroslava Vejvodová