Městský obvod Plzeň 1
Úvod Život v obvodu Multimédia Zpravodaj Plzeňská Jednička

Zpravodaj Plzeňská Jednička

Zpravodaj prvního městského obvodu Plzeňská Jednička vychází šestkrát ročně v nákladu 24 200 ks. Distribuce probíhá zdarma do schránek občanů a firem na území obvodu.

Úřad městského obvodu Plzeň 1 nabízí soukromým podnikatelům a firmám možnost prezentovat nabízené služby a výrobky prostřednictvím inzerce v Plzeňské Jedničce a ve vývěsních tabulích (celkem 10 tabulí) rozmístěných po obvodě MO Plzeň 1 a na nástěnce v budově úřadu. Ceny jsou platné od 18. ledna 2023 a vycházejí z usnesení Rady MO Plzeň 1 ze 17. ledna 2023.

Cena inzerce v Plzeňské Jedničce (grafika zde):

celá strana (184 x 271 mm)černobílý/barevný inzerát15 000 Kč  včetně DPH
půl strany (184 x 129 mm)černobílý/barevný inzerát7 800 Kč  včetně DPH
čtvrt strany (89,5 x 129 mm)černobílý/barevný inzerát4 200 Kč včetně DPH
osmina strany (89,5 x 62 mm)černobílý/barevný inzerát2 200 Kč včetně DPH

Cena inzerce ve vývěsních tabulích po obvodě:

strana A3300,- Kč/kus/měsíc včetně DPH
strana A4160,- Kč/kus/měsíc včetně DPH
strana A5100,- Kč/kus/měsíc včetně DPH

Kdy vychází Plzeňská Jednička

14. 6. 2023 (uzávěrka: 29. 5. 2023)

6. 9. 2023 (uzávěrka: 21. 8. 2023)

25. 10. 2023 (uzávěrka: 9. 10. 2023)

13. 12. 2023 (uzávěrka: 27. 11. 2023)

7. 2. 2024 (uzávěrka: 22. 1. 2024)

20. 3. 2024 (uzávěrka: 4. 3. 2024)

12. 6. 2024 (uzávěrka: 27. 5. 2024)

4. 9. 2024 (uzávěrka: 19. 8. 2024)

30. 10. 2024 (uzávěrka: 14. 10. 2024)

11. 12. 2024 (uzávěrka: 25. 11. 2024)

5. 2. 2025 (uzávěrka: 20. 1. 2025)

Kontakt:

Úřad městského obvodu Plzeň 1
alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
Organizační odbor, oddělení vnějších vztahů
Miroslava Vejvodová (šéfredaktorka)
telefon: 378036008
e-mail: vejvodovami@plzen.eu
Mgr. Diana Matějčková
telefon: 378036108
e-mail: matejckova@plzen.eu
 

 

Poslední aktualizace: 1. 11. 2023, Vejvodová Miroslava