Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduKlub JedničkaPodmínky členstvíPodmínky účasti v projektu Klub Jednička

Podmínky účasti v projektu Klub Jednička

Účast v projektu Klub Jednička je bezplatná.
Účastníkem projektu Klub Jednička se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1, splňuje podmínky stanovené pro účast v konkrétní sekci
a souhlasí s Všeobecnými podmínkami projektu Klub Jednička.
Sekce projektu budou vznikat postupně.

Jako první je k 31. 3. 2017 založena sekce RODIČE a DĚTI.

Do této sekce se můžete registrovat v případě, že:

 1. máte trvalý pobyt na území MO Plzeň 1,
 2. jste současně zákonným zástupcem (rodičem, osvojitelem, opatrovníkem, poručníkem, pěstounem) dítěte/dětí mladších 15 let (tj. dětí, které jsou mladší nebo dovrší 15 let nejpozději 31. 12. probíhajícího kalendářního roku), které má/mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1.

  Cílem projektu Klub Jednička v sekci RODIČE a DĚTI je zejména:
 • poskytování výhod účastníkům projektu při návštěvách kulturních, společenských 
  a sportovních akcí a volnočasových aktivit na území MO Plzeň 1,
 • poskytování výhod účastníkům projektu při nákupech zboží a služeb u partnerů projektu Klub Jednička,
 • zvýšení informovanosti účastníků projektu o kulturních, společenských a sportovních akcích a volnočasových aktivitách, které pořádá či spolupořádá MO Plzeň 1 a partneři projektu,
 • poskytování finančního příspěvku na pobyt v příměstském táboře pro děti mladší
  15 let, které mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1 (konkrétní podmínky získání příspěvku jsou uvedeny v článku 9 Všeobecných podmínek a zde.

Všeobecné podmínky projektu Klub Jednička

Poslední aktualizace: 19. 2. 2018, Šárka Bachmannová