Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduKlub Jednička

Klub Jednička

Vážení spoluobčané,

vítejte na webové stránce projektu Klub Jednička. Klub Jednička, jehož vznik jsem iniciovala, získal souhlas Rady MO Plzeň 1. Projekt se zaměřuje zejména na podporu vybraných skupin obyvatel prvního plzeňského městského obvodu, kteří mají na území obvodu trvalý pobyt, podporuje rozvoj služeb obyvatelstvu na plzeňské jedničce a v neposlední řadě cílí na podporu podnikání na našem obvodě.

V rámci klubu budou postupně vznikat samostatné sekce, do kterých se můžete registrovat vy, kteří máte na území MO Plzeň 1 trvalý pobyt a současně naplníte podmínky pro členství ve vybrané sekci Klubu Jednička.

Jako první zakládáme sekci Rodiče a děti s cílem podpořit rodiny s dětmi do patnácti let, které žijí v našem obvodě, a obohatit chvíle strávené společně s rodinou. Vy, kteří splníte vstupní podmínky a kteří se do sekce Rodiče a děti zaregistrujete, budete moci čerpat slevy u partnerů projektu v této sekci, budete pravidelně do své emailové schránky dostávat v předstihu informace o akcích, které MO Plzeň 1 pořádá či spolupořádá, budete informováni o akcích, které pořádají partneři projektu.

Ale to není vše. V letošním roce poprvé přispějeme rodinám dětí do patnácti let částkou ve výši 300 Kč na jeden pobyt dítěte v tolik oblíbených příměstských táborech. O příspěvek může požádat rodič nebo zákonný zástupce dítěte mladšího patnácti let v případě, že žadatel i dítě mají trvalý pobyt na území MO Plzeň 1.

Členství v Klubu Jednička vám přinese slevy u partnerů na vybrané služby a produkty.

Milí sousedé, uvítáme všechny nápady a náměty i Vaše připomínky, které zasílejte na e-mailovou adresu: klubjednicka@plzen.eu 

 

Poslední aktualizace: 19. 2. 2019, Šárka Bachmannová