Městský obvod Plzeň 1

Registrace do sekce Jednička pro seniory

Účastníkem projektu Klub Jednička v sekci JEDNIČKA PRO SENIORY se může stát jakákoliv fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území MO Plzeň 1, v den doručení žádosti dosáhla 60 let  a souhlasí s Všeobecnými podmínkami projektu Klub Jednička.

Do sekce JEDNIČKA PRO SENIORY se můžete registrovat prostřednictvím řádně vyplněného Registračního formuláře projektu Klub Jednička, sekce Jednička pro seniory.

    Za řádně vyplněný formulář k registraci účastníka projektu Klub Jednička do sekce JEDNIČKA PRO SENIORY se považuje formulář, ve kterém jste pravdivě uvedli veškeré požadované údaje.

    Formulář pro registraci je Vám k dispozici:

  • v listinné podobě ve vestibulu Úřadu MO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň;
  • v elektronické podobě ke stažení na webu MO Plzeň 1

Vyplněný formulář pro registraci (vždy v listinné podobě) a povinné přílohy můžete zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu Úřad MO Plzeň 1, Klub Jednička, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň.
Konkrétní pokyny pro doručení jsou uvedeny přímo v registračním formuláři.

Registrační formulář sekce JEDNIČKA PRO SENIORY
Všeobecné podmínky projektu Klub Jednička

Karta účastníka

Na základě řádně a pravdivě vyplněného a doručeného formuláře pro registraci vystaví Úřad městského obvodu Plzeň 1 kartu účastníka projektu Klub Jednička. O vystavení karty budete informováni. Kartu je možné osobně vyzvednout nebo na požádání bude zaslána poštou.
Karta je nepřenosná a platná jen s Vaším podpisem. Kartu můžete podepsat např. fixem na popisování CD.  
Kartu je oprávněna použít výlučně osoba, na jejíž jméno je karta vystavena.
Každý účastník projektu Klub Jednička může obdržet a používat pouze jednu platnou kartu, na které jsou uvedeny sekce, ve kterých je registrovaný, a termín, kdy členství v příslušné sekci vyprší (v případě, že je limitováno).

Pro uplatnění slevy u partnera projektu musí být vždy přítomen účastník projektu Klub Jednička, na jehož jméno je karta vystavena. Karta musí být v okamžiku uplatnění slevy platná. V opačném případě není partner projektu Klub Jednička oprávněn slevu poskytnout. Karta může být použita jen v souladu se Všeobecnými podmínkami projektu Klub Jednička.
Držitel karty projektu Klub Jednička může být při uplatňování slevy vyzván zástupcem partnera projektu Klub Jednička k prokázání své totožnosti (např. občanským průkazem, cestovní pasem), a to za účelem zamezení zneužití karty třetími osobami.

Poslední aktualizace: 20. 3. 2019, Šárka Bachmannová