Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduUzavírka ulice Pod Vinicemi v Plzni

Uzavírka ulice Pod Vinicemi v Plzni

V termínu od 16.11.2015 do 31.12.2015 bude provedena oprava části vozovky a dojde k výstavbě integrovaného přechodu pro chodce se zpomalovacím prahem v ul. Pod Vinicemi, v Plzni.

Z důvodu stavebních prací dojde k úplné uzavírce ul. Pod Vinicemi a to v rovném úseku před parcelami 10831 a 10832/1 k.ú. Plzeň, po obou stranách přechodu pro chodce mezi chodníkem ul. Pod Vinicemi a Kilometrovkou v Plzni. Příjezd k ZOO Plzeň a k Amfiteátru bude možný pouze od Radčické ul. v Plzni. Průchod pro chodce bude zachován a to v celém úseku stavebních prací.

Dodavatel stavebních prací je společnost ROBSTAV stavby k.s., sídlem Muchova 240/6, Dejvice, 160 00 Praha 6 – kontaktní osoba Marie Křemenáková, tel. č. 602661200.

Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

Poslední aktualizace: 13. 11. 2015, Šárka Bachmannová