Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduStížnosti týkající se rušení nočního klidu

Stížnosti týkající se rušení nočního klidu

Letní prázdniny jsou obdobím hudebních festivalů a venkovních koncertů, které probíhají i na území našeho obvodu, např. v Amfiteátru Lochotín či na pláži Velkého Boleveckého rybníka.
V souvislosti s takovými akcemi jsou městskému obvodu Plzeň 1 zasílány časté stížnosti týkající se rušení nočního klidu. Většina z těchto stížností je oprávněná, neboť statutární město Plzeň v současné době nedisponuje vyhláškou, na základě které by byla schválena jakákoliv výjimka ze zákonem stanovené doby nočního klidu. Pořadatelé těchto akcí se tak v případě hlasité hudební produkce překračující 22. hodinu skutečně dopouštějí přestupku proti veřejnému pořádku dle ust. § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
Rádi bychom upozornili na skutečnost, že městský obvod Plzeň 1 takové akce nepořádá, neprobíhají pod jeho záštitou a nevydává žádná povolení k jejich pořádání. Zpravidla se jedná o akce čistě soukromého charakteru, které se konají na pozemcích pronajímaných statutárním městem Plzeň (pláž Boleveckého rybníka), či Zoologickou a botanickou zahradou města Plzně (Amfiteátr Lochotín). Městský obvod Plzeň 1 tedy nedisponuje pravomocí zasahovat do jejich průběhu, není přítomen sjednávání podmínek pro jejich uspořádání, a není tedy ani oprávněn je ukončit.
Je zapotřebí zdůraznit, že městský obvod Plzeň 1 akce provozované po 22 .hodině neschvaluje a apeluje na Magistrát města Plzně, Správu veřejného statku města Plzně či Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, aby do smluv zakotvily povinnost provozovatelů akcí ukončit tyto nejpozději do 22. hodin a dále sankční ustanovení, která by měla provozovatele akcí od porušování takto stanovených povinností odradit, když za jejich porušení by byly ukládány vysoké smluvní pokuty.
V případě, že se občané v našem obvodu setkají s jednáním provozovatelů, kteří ruší noční klid, doporučujeme obrátit se na Policii České republiky nebo Městskou policii.

Poslední aktualizace: 12. 8. 2019, Šárka Martínková