Městský obvod Plzeň 1
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Smrky pichlavé a nové výsadby

Smrky pichlavé a nové výsadby

V současné době probíhá na našem obvodu, na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Plzně, mapování stavu smrků pichlavých,  které byly v jarním období  letošního roku napadené v důsledku dvou posledních mírnějších zim přemnoženou mšicí  smrkovou. Téměř všechny pichlavé smrky v lokalitě našeho obvodu vykazují minimálně částečný opad jehlic následkem sání této mšice. 
Smrky se slabším poškozením a dobrou vitalitou budou ponechané  na místě s tím, že pokud nedojde v příštím roce opět k invazi mšice smrkové očekáváme jejich postupnou regeneraci. Stromy silně napadené s minimálním množstvím zelených jehlic v korunách budou v průběhu tohoto období vegetačního klidu dřevin odstraněné a na jejich místo, pokud to dovolí prostorového podmínky a přítomnost inženýrských sítí, budou na jaře 2016 vysazené nové, do daných podmínek druhově vhodné stromy,  ve větší míře to budou  stromy listnaté.
Stav ponechaných smrků budeme nadále sledovat i v následujícím vegetačním období s tím, že věříme v možnou regeneraci smrků se slabším poškozením. Aplikaci insekticidů v případě opětovného napadení smrků mšicí počátkem jara 2016 neplánujeme, jak z finančních důvodů, tak i z důvodu problematické aplikace chemických prostředků v intravilánu  města.
V podzimním období letošního roku budeme zároveň pokračovat ve výsadbách nových alejových stromů a keřů čímž navážeme na jarní výsadby, při kterých jsme nově umístili do veřejně přístupných   zelených ploch na našem obvodu  55 kusů  kvalitních alejových stromů.

Poslední aktualizace: 1. 11. 2023, Bachmannová Šárka