Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduRozšíření veřejného osvětlení v ulici Brněnská a Hodonínská v Plzni

Rozšíření veřejného osvětlení v ulici Brněnská a Hodonínská v Plzni

V termínu od 12.11.2020 do 30.11.2020 budou provedeny stavební práce z důvodu rozšíření ve-řejného osvětlení v ul. Brněnská a Hodonínská, v Plzni, úsek kolem objektu 7. ZŠ. V uvedené do-bě budou uzavřeny chodníky před budovou školy (Brněnská ul.) a chodník na severní straně budovy školy (vnitroblok Hodonínské ul.). Průchod touto lokalitou zůstane zachován po okolních chodní-cích, které jsou v bezprostřední blízkosti uzavřených chodníků. 
 
Investor akce -
- Správa veřejného statku města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10-12, 301 00 Pl-zeň.

Dodavatel stavebních prací (zhotovitel) –
- KT Stavby s r.o., IČO 29124484, sídlem Mostice 14, 330 35 Zahrádka.

Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

rozšíření veřejného osvětlení - situace - zde

Poslední aktualizace: 12. 11. 2020, Šárka Martínková


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany