Dodržujme všichni pravidlo 3R (Ruce, Respirátory, Rozestupy)

Plzeňský kraj se obrací na všechny spoluobčany s žádostí o důsledné dodržování pravidla 3 R (Ruce, Respirátory, Rozestupy).

Krizový štáb Plzeňského kraje na svém mimořádném jednání dne 17. února 2021 přijal usnesení, ve kterém doporučuje důkladně dbát na dodržování opatření s cílem zlepšit současný stav kritické epidemické situace v kraji v oblasti nákazy koronavirem.

Dle vyjádření Ing. Radka Svobody,  vedoucího odboru bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Plzeňského kraje, se v současné době nacházíme v 5. stupni PES a lůžkové kapacity jak standardní, tak intenzivní péče jsou na hranicích možností. Zdravotní péče je zvládána pouze za maximálního úsilí všech zdravotníků a situace není snadná ani v sociálních službách. Šířící se nákaza zasahuje do mnoha dalších odvětví našeho života.
Abychom zvládli tuto tíživou situaci, je třeba spolupráce nejen nás všech, ale hlavně všech obyvatel kraje.

Plzeňský kraj se proto obrací na všechny spoluobčany s žádostí o důsledné dodržování pravidla 3 R (Ruce, Respirátory, Rozestupy).

Věříme, že i takovýmito drobnými krůčky pomůžeme ke zvládnutí této vážné situace.