Městský obvod Plzeň 1
Úvod Život v obvodu Aktuálně z obvodu Přijďte diskutovat o plánované proměně…

Přijďte diskutovat o plánované proměně prostor v Majakovského

Jak vypadá studie obnovy veřejného prostranství v Majakovského ulici? První plzeňský obvod ji 4. října v 17 hodin představí občanům, a to ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy. Již druhé plánovací setkání se uskuteční v Bolevecké základní škole, konkrétně v prostorách malé jídelny. Po prezentaci studie bude následovat moderovaná diskuze s občany.


Současná podoba prostranství v Majakovského. Foto: ÚMO Plzeň 1

„Když jsme se poprvé sešli v květnu, místní obyvatelé přišli s mnoha podněty a názory, jež architektka zapracovala do studie, kterou nyní představíme. A o její další podobě budeme poté dále diskutovat,“ uvedl místostarosta Jedničky Miroslav Šuma, který se zabývá investicemi a životním prostředím.
První plánovací setkání navštívilo i přes nepříznivé počasí kolem čtyřiceti lidí, kteří při procházce územím vyplnili třicet dotazníkových formulářů. „Dalších 89 občanů pak vyplnilo on-line dotazník, na který jsme odkazovali na webu našeho obvodu. Těší mě, že se k tématu vyjádřilo tolik lidí,“ řekl další místostarosta Jiří Rezek, v jehož gesci je právě participace občanů na tvorbě veřejného prostoru.
A jak vlastně lidé odpovídali? Mírná většina respondentů odpověděla kladně na vybudování multifunkčního hřiště, zbytek je odmítl. „Zdá se, že vhodnější bude takové hřiště nebudovat. Jako ideální kompromis se jeví parková úprava území a vybudování sportoviště ve formě herních prvků pro různé věkové kategorie,“ vysvětluje architektka Barbora Eismanová Nosková. Občané dále kladli velký důraz na klid a ticho v dané lokalitě. „Tyto hodnoty by měly být posíleny odcloněním a odhlučněním blízké komunikace,“ doplnila architektka. Většina obyvatel se pak shodla na tom, že si přeje zachovat zeleň, stromy a pískoviště; mnozí uvedli, že postrádají místa k sezení.
Pokud vše půjde podle plánu, nejpozději do roku 2025 bude dokončena projektová dokumentace a vydáno příslušné stavební povolení. Se samotnými pracemi se pak ideálně začne v roce 2026. Na revitalizaci tohoto sídlištního prostoru je předběžně vyčleněno více než deset milionů korun z rozpočtu prvního městského obvodu.
Kudy na druhé plánovací setkání?
Malá jídelna se nachází nedaleko hlavního vstupu do venkovního areálu Bolevecké ZŠ, který je z Majakovského ulice (mapka níže). Místo bude označeno šipkami. Přístup bohužel není bezbariérový.
Facebooková událost: https://fb.me/e/5NOcDmz9K.

Poslední aktualizace: 1. 11. 2023, Vejvodová Miroslava