Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduPokládka kabelu nízkého napětí (NN) v Bolevci

Pokládka kabelu nízkého napětí (NN) v Bolevci

V době od 19.02.2021 do 16.08.2021 budou provedeny stavební práce za účelem pokládky nového kabelu NN. Z tohoto důvodu dojde k uzavírkám vybraných místních komunikací – vo-zovek i chodníků. Práce budou postupně provedeny v ulicích Jesenická, Hořejší, U Jam a Nad Šídlovákem, v Plzni.  U vozovek půjde vždy o částečné uzavírky, kdy práce budou provedeny po polovinách a za pomoci přejezdových plechů. Tudíž průjezd touto lokalitou zůstane zacho-ván. U chodníků se jedná převážně o uzavírky úplné. V jednotlivých ulicích však bude vždy uzavřen pouze chodník na jedné straně, nikdy nebudou uzavřeny chodníky současně po obou stranách. Vstupy do přilehlých nemovitostí zůstanou zachovány za pomoci přechodových lá-vek se zábradlím.
Dodavatelem stavebních prací je společnost OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň, tel. +420 373 303 111, mailto:info@gaenergo.cz.
Odbor životního prostředí a dopravy
ÚMO Plzeň 1

Přílohy

Situace(pdf, 1,22 MB)

Poslední aktualizace: 15. 2. 2021, Šárka Bachmannová


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany