Městský obvod Plzeň 1
ÚvodŽivot v obvoduAktuálně z obvoduPlzeň zrekonstruuje poslední úsek tramvajové trati v Karlovarské ulici

Plzeň zrekonstruuje poslední úsek tramvajové trati v Karlovarské ulici

Plzeň zahájí 1. září třetí etapu rekonstrukce tramvajové trati v Karlovarské ulici. Důvodem je nevyhovující technický stav trati, a to v úseku od zastávky Severka přes křižovatky Studentská, Kralovická, Manětínská až po točnu na konečné tramvaje linky číslo 4. Projekt, jenž pro město zrealizuje společnost Colas Rail za 65 milionů korun bez DPH, zvýší bezpečnost provozu a sníží dopad negativních vlivů dopravy na okolí. Rekonstrukce si vyžádá rozsáhlou výluku, a to v období od 1. září do 27. listopadu. Omezen bude provoz páteřní tramvajové linky číslo 4, náhradní autobusovou dopravu mimořádně posílí také speciální tramvajová linka číslo 3.

„Dokončíme tím dlouhodobou investiční aktivitu města ve vztahu ke zkvalitnění veřejné přepravy. Při přípravě akce jsme se snažili co nejvíce eliminovat omezení, která budou souviset s rekonstrukcí a která se dotknou řidičů a cestujících,“ uvedl primátor města Martin Zrzavecký. Tramvajová trať v Karlovarské ulici patří mezi nejvyužívanější, do první a druhé etapy její opravy město investovalo celkem 312 milionů korun.

Podle Plzeňských městských dopravních podniků bude od 1. září do 27. listopadu 2016 jezdit linka číslo 4 pouze v úseku Bory – Sokolovská s omezeným intervalem. V pracovní dny po 20. hodině a o víkendech na ni naváže náhradní autobusová doprava linka 4A v úseku Sokolovská – Košutka. „Po dobu výluky bude zavedena také speciální tramvajová linka číslo 3 na trase Bory – Mozartova, která doplní omezenou linku 4,“ vysvětlil Jiří Ptáček, dopravně provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků. Podle něj tato pro Plzeň netradiční linka bude v provozu pouze v pracovní dny od ranní výpravy do 20 hodin. Po stejnou dobu bude vypravena linka náhradní autobusové dopravy s označením 3A, která bude jezdit částečně okružně po trase Lékařská fakulta – Košutka – Lékařská fakulta. Pro přestup mezi linkami 3 a 3A bude určena zastávka Lékařská fakulta. Ze zkrácené linky 4 bude možné v pracovní dny do 20. hodiny přestoupit na autobusy 3A v zastávce Sokolovská. Po 20. hodině a ve dnech pracovního klidu budou v provozu jen výlukové linky 4 a 4A.

„Rekonstrukce komunikací a tramvajových tratí nás čekají i v nadcházejících letech. Jsou složité nejen pro cestující a řidiče, ale i pro dopravní podnik, pro který je velmi náročné připravit i realizovat náhradní dopravu. Věříme, že cestující i ostatní účastníci silničního provozu budou mít ohled a pochopení pro tato nutná opatření. Pozitivní zprávou je, že jde již o poslední etapu rekonstrukce kolejiště v Karlovarské ulici,“ řekl Petr Náhlík, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Co se týká automobilové dopravy, první větší omezení čeká řidiče ve dnech 3. a 4. září, kdy bude pro veškerou dopravu uzavřena Gerská ulice mezi Studentskou a Kralovickou ulicí, a to pouze ve směru na Záluží. Řidiči tento uzavřený úsek mohou objíždět Studentskou a Kralovickou ulicí. Pokud pojedou až do Záluží, doporučuje se jet Studentskou ulicí na Plaskou a dále po silnici I/27 do Třemošné a odtud po silnici II/180 do Záluží.

Druhé podstatné omezení nastane v termínu od 8. září do 7. října, kdy budou opravovány oba přejezdy přes tramvajovou trať v křižovatkách s Kralovickou ulicí a U Jam (Manětínská). Při těchto stavebních pracích nebude možné levé odbočení z Gerské ulice do Kralovické a Manětínské ulice. Rovněž tak nebude možno odbočit z Kralovické a Manětínské doleva směrem na Záluží. Stejně tak nebude možné odbočit z ulice U Jam a Gerské ulice (sídliště) doleva, směrem do centra. Příjezd na Košutku ve směru z města bude možný pouze přes křižovatku u Remusu. Pokud řidiči pojedou od Záluží směrem na Bolevecké sídliště, budou muset využít trasy přes Kralovickou ulici do Studentské a následně odbočit vlevo do Gerské.

Podle technického náměstka primátora Pavla Šindeláře rekonstrukce zahrne kompletní výměnu kolejových pásů, rekonstrukci trolejového vedení a úpravu tramvajových zastávek a dále opravu části silnice III/1808. „Počítá i se zrušením stávajícího podchodu v prostoru tramvajové zastávky Plzeňka, opravou parkovacích zálivů, chodníků a stezek a provedením úpravy světelných signalizačních zařízení. Stavba by měla být definitivně dokončena do 31. května 2017,“ uvedl. Podle Pavla Šindeláře byla původně odhadovaná hodnota zakázky 90 milionů korun, soutěží se ji nakonec podařilo výrazně zlevnit, a to na 65 milionů korun bez DPH.

„Třetí etapa naváže na předchozí, před čtyřmi lety zrealizovanou druhou etapu rekonstrukce Karlovarské ulice. Začne ve vzdálenosti 116 metrů před zastávkou Severka a skončí po 935 metrech před točnou na konečné tramvajové linky číslo 4 na Košutce,“ přiblížil David Malán z Odboru investic Magistrátu města Plzně, který má projekt na starost. Součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce křižovatky Gerská – Kralovická na silnici III/1808, na které se bude finančně spolupodílet krajská příspěvková organizace Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, a to částkou zhruba 5,5 milionu korun.

Tramvajová trať v Karlovarské ulici patří mezi nejvyužívanější. Druhá etapa zahrnující 1100 metrů dlouhý úsek od ulice Na Chmelnicích po křižovatku se Sokolovskou ulicí byla v roce 2011 největší investiční akcí města a vyšla na 136 milionů korun s DPH. Předtím provedená oprava první části trati v délce téměř jeden kilometr si vyžádala finanční krytí ve výši 176 milionů korun.

Více informací bude po celou dobu výluky k dispozici na webových stránkách dopravního podniku www.pmdp.cz, facebooku PMDP, dále na webu města Plzně www.plzen.eu. K dispozici budou pro cestující také infolinka a informační cedule na zastávkách.

Přílohy

Omezení provozu linky 4(pdf, 804,28 kB)

Poslední aktualizace: 30. 8. 2016, Šárka Martínková